SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
8253/NHNN-CSTT 22/11/2022 Công văn Công văn 8253/NHNN-CSTT: tăng trưởng tín dụng 2022
91/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 91/CV-VASEP: soát đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
90/CV-VASEP 04/11/2022 Công văn Công văn 90/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông thay thế Thông 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng HS danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền Bộ NNPTNT
92/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số Thông quy định thẩm định, chứng nhận sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
7591/BNN-PC 11/11/2022 Công văn Công văn 7591/BNN-PC: phản ánh vướng mắc đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành
1045/TTg-PL 07/11/2022 Công văn Công văn 1045/TTg-PL: soát vương mắc của các thông
4832/TCHQ-GSQL 14/11/2022 Công văn Công văn 4832/TCHQ-GSQL: vướng mắc C/O mẫu D
308/CV-PC 20/07/2022 Công văn Công văn 308/CV-PC: thông báo kết luận của Thứ trưởng Văn Thành
Văn bản của 12 Hiệp hội ngành hàng 11/10/2022 Công văn VB của 12 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ TN&MT góp ý xây dựngDự thảo Thông ban hành quy chế quản , sử dụng đóng góp tài chính của nhà SX, NK vào Quỹ BVMT Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử chất thải
Văn bản của 08 Hiệp hội ngành hàng gửi Quốc hội 10/10/2022 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Quốc hội v.v đóng góp ý kiến Dự thảo Luật thực hiện dân chủ sở
180/QDNNVV-NVCV 27/09/2022 Công văn Công văn 180/QDNNVV-NVCV: thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
64/CV-VASEP 30/09/2022 Công văn Công văn 64/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp chuẩn bị ban hành
1238/QLCL-CL1 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1147/QLCL-CL1 07/09/2022 Công văn Công văn 1147/QLCL-CL1: khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
5803/BNN-CBTTNS 06/09/2022 Công văn Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
918/QLCL-CL1 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
47/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: vướng mắc về C/O EUR1 khi XK sang Đức
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các nhân (được cho từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng nhân) quấy nhiễu, đe dọa bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
46/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 46/CV-VASEP: Kiến nghị bùn thải thủy sản được hiệu phân loại TT-R