SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
25/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 25/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
23/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 23/CV-VASEP: góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi)
24/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam
1526/VPCP-KGVX: 10/03/2023 Công văn Công văn 1526/VPCP-KGVX: kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
22/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 22/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ bất cập trong thực hiện kiểm soát IUU, cấp giấy S/C H/C
204/TCTS-KTTS 23/03/2023 Công văn Công văn 204/TCTS-KTTS: thay đổi tên khoa học của cờ Ấn Độ
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 15/02/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông ghi nhãn dinh dưỡng với thực phẩm (Dự thảo 2)
131/QLCL-CL1 10/02/2023 Công văn Công văn 131/QLCL-CL1: chuẩn bị làm việc với FSIS đánh giá hệ thống kiểm soát VSATTP da trơn xuất khẩu
100/CV-VASEP 26/12/2022 Công văn Công văn 100/CV-VASEP: báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP
99/CV-VASEP 23/12/2022 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2022 & Kế hoạch hoạt động 2023 của HĐTV
97/CV-VASEP 06/12/2022 Công văn Công văn 97/CV-VASEP: tháo gỡ khó khăn bất cập cho doanh nghiệp trong việc EU yêu cầu cấp 2 H/C cho hàng XK đi EU
57/VASEP-VPĐD 23/12/2022 Công văn Công văn 57/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý hoàn thiện Kế hoạch hành động chống khai thác IUU
83/CV-VASEP 01/11/2022 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: Báo cáo các khó khăn, vướng mắc tác động tới năng lực SX XK & sức cạnh tranh của DN thủy sản cuối năm 2022 & 2023
56/VASEP-VPĐD 02/12/2022 Công văn Công văn 56/VASEP-VPĐD: báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp thủy sản
1637/QLCL-CL1 30/11/2022 Công văn Công văn 1637/QLCL-CL1: đăng danh sách sở xuất khẩu vào Ấn Độ
39/VASEP-VPĐD 21/10/2022 Công văn Công văn 39/VASEP-VPĐD: ý kiến góp ý về chế hồ khai thác thủy sản của Nhật Bản (JCDS)
93/CV-VASEP 16/11/2022 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về việc bãi bỏ Thông số 28/2019/TT-BNNPTNT
8253/NHNN-CSTT 22/11/2022 Công văn Công văn 8253/NHNN-CSTT: tăng trưởng tín dụng 2022
3511/BHXH-TST 18/11/2022 Công văn Công văn 3511/BHXH-TST: tăng cường giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022 do BHXH Việt Nam ban hành
91/CV-VASEP 15/11/2022 Công văn Công văn 91/CV-VASEP: soát đề xuất sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm