SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
41/CV-VASEP 24/06/2022 Công văn Công văn 41/CV-VASEP: góp ý nội dung xuất xứ hàng hóa nâng cấp các Hiệp định Thương mại Tự do
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 17/06/2022 Công văn Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN: chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/-CP về lương tối thiểu
2054/TCHQ-GSQL 03/06/2022 Công văn Công văn 2054/TCHQ-GSQL: sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu
1873/TCT-TTKT 01/06/2022 Công văn Công văn 1873/TCT-TTKT: Tăng cường soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế
1683/TCHQ-GSQL 12/06/2022 Công văn Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới
40/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 40/CV-VASEP: bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa từ thuỷ sản nguồn gốc nhập khẩu để SXXK, GCXK
39/CV-VASEP 09/06/2022 Công văn Công văn 39/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính
32/CV-VASEP 27/05/2022 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
580/QLCL-CL1 09/05/2022 09/05/2022 Công văn Công văn 580/QLCL-CL1: FSVPS bổ sung doanh nghiệp vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế ÁÂu
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
1244/LĐTBXH-VL 21/05/2022 Công văn Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1312/LĐTBXH-ATLĐ 26/04/2022 Công văn Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ: hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15
3992/TLĐ-QHLĐ 21/04/2022 Công văn Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ: hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19
24/CV-VASEP 29/04/2022 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
CHH/14042022 14/04/2022 Công văn Công văn CHH/14042022: kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2023
807/TĐC-QLCL 04/04/2022 Công văn Công văn 807/TĐC-QLCL: áp dụng Nghị định số 111/2021/-CP
15/CV-VASEP 28/03/2022 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng hoặc block trần không bao
151/PVTM-P3 21/03/2022 Công văn Công văn 151/PVTM-P3: khuyến cáo rủi ro trong hoạt động xuất khẩu
422/TCTS-KTTS 25/03/2022 01/12/2022 Công văn Công văn 422/TCTS-KTTS: áp dụng giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác tại thị trường Nhật Bản
294/QLCL-CL1 11/03/2022 Công văn Công văn 294/QLCL-CL1: kiểm soát hàng hóa thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc