SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1432/BTC-TCT 02/02/2024 Công văn Công văn số 1432/BTC-TCT: gửi Hiệp hội VASEP về việc xử phản ảnh, kiến nghị của các quan thành viên Hội đồng vấn CCTTHC.
893/VPCP-NN 07/02/2024 Công văn Công văn 893/VPCP-NN: Báo cáo của VASEP về kết quả SX, XK thủy sản năm 2023 hội, thách thức trong năm 2024 các kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng thủy sản
286/CCPT-ATTP 19/02/2024 Công văn Công văn 286/CCPT-ATTP: Braxin dừng nhập khẩu phi (Tilapia)
65/XNK-NS 26/01/2024 Công văn Công văn 65/XNK-NS: chứng nhận Halal chưa được SFDA chấp nhận
122/TS-KTTS 17/01/2024 Công văn Công văn 122/TS-KTTS: cấp giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm từ Mực ống
01/BC-VASEP 09/01/2024 Công văn 01/BC-VASEP: Báo cáo Kết quả sản xuất, xuất khẩu thủy sản 2023 - hội, thách thức trong 2024 các kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng
138/TCTCCTTHC 31/12/2023 03/01/2024 Công văn Công văn 138/TCTCCTTHC: xử phản ánh, kiến nghị của các quan thành viên Hội đồng vấn
17/CV-VASEP 08/01/2024 Công văn Công văn 17/CV-VASEP: hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ
131/TCTCCTTHC 27/12/2023 Công văn Công văn 131/TCTCCTTHC: gửi kết quả trả lời các phản ánh, kiến nghị của các Bộ, quan
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 25/10/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: v.v xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi 09/2016/-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP công văn 1526/VPCP-KGVX để tháo gỡ, hỗ trợ cho SX, KD
111/CV-VASEP 25/12/2023 Công văn Công văn 111/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/-CP về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
112/CV-VASEP 25/12/2023 Công văn Công văn 112/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 02/2022/TT-BTNMT
1116/XK-TLH 28/12/2023 Công văn Công văn 1116/XK-TLH: hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ
4030/TĐC-TBT 04/12/2023 Công văn Công văn 4030/TĐC-TBT: thông báo về dự thảo quy định của các Tiểu vương quốc rập Thống nhất (UAE) đối với lon dùng trong thực phẩm đóng hộp
108/CV-VASEP 08/12/2023 Công văn Công văn 108/CV-VASEP: báo cáo tình hình Sản xuất XK thủy sản các vướng mắc, khó khăn về chế, chính sách, thủ tục hành chính của doanh nghiệp thủy sản tháng 11/2023
95/CV-VASEP 10/11/2023 Công văn Công văn 95/CV-VASEP: bổ sung ý kiến cho Chương trình kiểm soát ATTP thủy sản sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU
102/CV-VASEP 04/12/2023 Công văn Công văn 102/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về việc bãi bỏ Thông số 28/2019/TT-BNNPTNT
1460/CCPT-ATTP 01/12/2023 Công văn Công văn 1460/CCPT-ATTP: quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc)
93/CV-VASEP 08/11/2023 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐTVCCTTHC
92/CV-VASEP 06/11/2023 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/-CP