SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
9494/BTC-VP 06/09/2023 Công văn Công văn số 9494/BTC-VP: trả lời đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp.
78/CV-VASEP 28/08/2023 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Tổng hợp tình hình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Hiệp hội VASEP
79/CV-VASEP 14/09/2023 Công văn Công văn 79/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với đề xuất thay thế báo cáo APCI bằng báo cáo bằng báo cáo thực trạng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
7123/BKHĐT-KTNN 30/08/2023 Công văn Công văn 7123/BKHĐT-KTNN: trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
6248/NHNN-TD 09/08/2023 Công văn Công văn 6248/NHNN-TD: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông 02/2023/TT-NHNN
629/CCPT-ATTP 17/08/2023 08/09/2023 Công văn Công văn 629/CCPT-ATTP: yêu cầu chứng nhận cho hàng nhập vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu đi EU
6385/NHNN/CSTT 14/08/2023 Công văn Công văn 6385/NHNN/CSTT: Tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, kể cả khoản vay
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 18/08/2023 Công văn VB 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ TNMT v.v Góp ý xây dựng Dự thảo định mức chi phí tái chế Fs các kiến nghị để thực thi tái chế hiệu quả
8606/BTC-TCT 11/08/2023 Công văn Công văn 8606/BTC-TCT: trả lời các kiến nghị của VASEP
2344/BHXH-TST 31/07/2023 Công văn Công văn 2344/BHXH-TST: trả lời kiến nghị của VASEP về vướng mắc trong quy định về khai báo đóng BHXH tại Quyết định 490/-BHXH.
692/TTg-PL 31/07/2023 Công văn Công văn 692/TTg-PL: ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội
73/CV-VASEP 02/08/2023 Công văn Công văn 73/CV-VASEP: góp ý dự thảo ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt NamCampuchia giai đoạn 2023-2024
71/CV-VASEP 01/08/2023 Công văn Công văn 71/CV-VASEP: xem xét giải quyết kiến nghị theo CV 35/CV-VASEP v/v vướng mắc trong khai báo đóng BHXH tại quyết định 490/-BHXH
5137/BNN-CCPT 31/07/2023 Công văn Công văn 5137/BNN-CCPT: đăng sở chế cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm để chế biến xuất khẩu, kho độc lập bảo quản thành phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU
68/CV-VASEP 20/07/2023 25/07/2023 Công văn Công văn 68/CV-VASEP: góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung 129/2022/-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định RCEP trong g/đ 2022-2027
5631/NHNN-TD 14/07/2023 Công văn Văn bản 5631/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực Lâm sản, Thủy sản
414/TTCL4 – CL 05/07/2023 Công văn Công văn 414/TTCL4CL: khai báo thủy sản khai thác nguồn gốc nhập khẩu được chế biến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
278/TS-KTTS 05/06/2023 Công văn Công văn 278/TS-KTTS: triển khai cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác
271/TB-CCTS 28/06/2023 Công văn Công văn 271/TB-CCTS: về việc tạm dừng cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh
224/CCPT-CL1 15/06/2023 Công văn Công văn 224/CCPT-CL1: quy định an ninh sinh học đối với thủy sản nhập khẩu vào Australia