Công văn 4769/BCT-CN: đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

4769/BCT-CN
07/08/2021
Bộ Công Thương
Ngày 07/08/2021, Bộ Công thương đã có công văn 4769/BCT-CN gửi Bộ Y tế về việc đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Y tế:

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định 2787/QĐ-BYT như sau: Bổ sung các quy định về hình thức tổ chức sản xuất trong điều kiện vừa thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài các quy định về hình thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm”, bổ sung các hình thức khác cho doanh nghiệp được lựa chọn, đặc biệt cần có các quy định cụ thể đối với trường hợp người lao động được về nhà, có cam kết của doanh nghiệp với địa phương, người lao động với doanh nghiệp, và di chuyển bằng phương tiện cá nhân giữa nơi ở của gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh… 

- Các giải pháp liên quan đến khai báo, xét nghiệm, tiêm vắc-xin: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3355/QĐ-BYT theo hướng đưa mức ưu tiên đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (tại điểm n mục 3 phần III) trở thành đối tượng ưu tiên tiêm văc-xin theo điểm g mục 3 phần III của Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm văc-xin phòng Covid-19 năm 2021 – 2022 ban hành kèm theo Quyết định này. Trong nhóm doanh nghiệp, ưu tiên tiêm văc-xin cho các doanh nghiệp thuộc các ngành xuất khẩu và sản xuất các sản phẩm thiết yếu gồm điện tử, dệt may, da giày, ô tô, thép, chế biến nông sản, thực phẩm...