SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
06/2011/TT-BCT 21/03/2011 04/05/2011 Thông tư Thông số 06: Ưu tiên giải quyết đề nghị cấp C/O qua mạng
Thông tư 05: Quy định giá bán lẻ điện năm 2011 10/03/2011 25/02/2011 Thông tư Thông 05: Quy định giá bán lẻ điện năm 2011
Chỉ thị 18/CT-BCT 23/07/2010 22/04/2012 Chỉ thị Chỉ thị số 18: Triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2010
24/2010/TT-BCT 28/05/2010 12/07/2010 Thông tư Thông 24: Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
21/2010/TT-BCT 17/05/2010 01/07/2010 Thông tư Thông 21/2010/TT-BCT: thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
1447/BCT-KV4 04/02/2010 22/04/2012 Công văn Công văn số 1447/BCT-KV4 chứng thực bộ chứng từ xuất khẩu hàng hóa sang Thổ Nhĩ Kỳ
05/CT-BCT 03/02/2010 03/02/2010 Chỉ thị Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2600/TTg-KTTH ngày 30/12/2009 về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu năm 2010
17/2009/TT-BCT 29/06/2009 14/07/2009 Thông tư Thông số 17/2009/TT-BCT sửa đổi Quyết định số 02/2007 về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung
44/2008/QĐ-BCT 08/12/2008 22/04/2012 Quyết định Quyết định số 44/2008/-BCT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản
36/2008/QĐ-BCT 10/10/2008 10/10/2008 Quyết định Quyết định số 36/2008/-BCT về việc ban hành Tiêu chí phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia