SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
12/2019/TT-BCT 30/07/2019 12/09/2019 Thông tư Thông 12/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEANTrung Quốc
732/XNK-NS 02/08/2019 Công văn Công văn 732/XNK-NS: trao đổi nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan
10/2019/TT-BCT 22/07/2019 05/09/2019 Thông tư Thông 10/2019/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT của Bộ trưởng BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA
51/2018/TT-BCT 19/12/2018 04/02/2019 Thông tư Thông 51/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quản nhập khẩu, xuất khẩu tạm xuấttái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal
03/2019/TT-BCT 22/01/2019 08/03/2019 Thông tư Thông 03/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
43/TT-BCT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 43/TT-BCT: quy định về quản an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
1302/XNK-XXHH 08/11/2018 Công văn Công văn 1302/XNK-XXHH: Thông số 38/2018/TT-BCT
42/2018/TT-BCT 12/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 42/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEANÚcNiu Di-Lân
38/2018/TT-BCT 30/10/2018 14/12/2018 Thông tư Thông 38/2018/TT-BCT: quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ Thổ Nhĩ Kỳ
39/2018/TT-BCT 30/10/2018 14/12/2018 Thông tư Thông 39/2018/TT-BCT: quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
26/2018/TT-BCT 14/09/2018 29/10/2018 Thông tư Thông 26/2018/TT-BCT: sửa đổi , bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo thông số 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong AKFTA
15/2018/TT-BCT 29/06/2018 15/08/2018 Thông tư Thông 15/2018/TT-BCT: quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
761/XNK-NS 28/06/2018 Công văn Công văn 761/XNK-NS: tăng cường kiểm soát ATTP thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc
12/2018/TT-BCT 15/06/2018 15/06/2018 Thông tư Thông 12/2018/TT-BCT: quy định chi tiết một số điều của luật quản ngoại thương nghị định 69/2018/-CP
11/2018/TT-BCT 19/05/2018 01/07/2018 Thông tư Thông 11/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung thông 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu
1408/QĐ-BCT 27/04/2018 27/04/2018 Quyết định Quyết định 1408/-BCT: phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản nhà nước của Bộ Công thương năm 2018
06/2018/TT-BCT 20/04/2018 15/06/2018 Thông tư Thông 06/2018/TT-BCT: quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
CV 464/XNK-XXHH 16/04/2018 Công văn CV 464/XNK-XXHH: Triển khai REX trong khuôn khổ GSP
05/2018/TT-BCT 03/04/2018 03/04/2018 Thông tư Thông 05/2018/TT-BCT: Quy định về xuất xứ hàng hóa
27/2017/TT-BCT 06/12/2017 06/12/2017 Thông tư Thông 27/2017/TT-BCT: Sửa đổi TT 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN