SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
0727/XNK-NS 10/07/2020 Công văn Công văn 0727/XNK-NS: cập nhật quy định của Rập Saudi liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
4251/BTC-ĐB 12/06/2020 Công văn Công văn 4251/BTC-ĐB: chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA
3128/BCT-XNK 04/05/2020 Công văn Công văn 3128/BCT-XNK: xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ViệtTrung
282/HC-ATHC 03/04/2020 Công văn Công văn 282/HC-ATHC: thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm
07/2020/TT-BCT 30/03/2020 01/10/2015 Thông tư Thông 07/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
108/QĐ-BCT 10/01/2020 10/01/2020 Quyết định Quyết định 108/-BCT: ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
05/CT-BCT 26/02/2020 26/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
9666/BCT-AP 17/12/2019 Công văn Công văn 9666/BCT-AP: Đẩy mạnh công tác hướng dẫn quy trình xuất nhập khẩu hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc
33/2019/TT-BCT 22/11/2019 08/01/2020 Thông tư Thông 33/2019/TT-BCT: quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
37/2019/TT-BCT 29/11/2019 15/01/2020 Thông tư Thông 37/2019/TT-BCT: quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 25/2019/TT-BCT: sửa đổi bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
25/2019/TT-BCT 14/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 25/2019/TT-BCT: sửa đổi bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
21/2019/TT-BCT 08/11/2019 23/12/2019 Thông tư Thông 21/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
2629/QĐ-BCT 26/08/2019 26/08/2019 Quyết định Quyết định 2629/-BCT: phê duyệt công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018
854/XNK-TS 29/08/2019 Công văn Công văn 854/XNK-TS: Trung Quốc sửa đổi quy định quản , giám sát việc ghi nhãn bao thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu
6281/BCT-TTTN 26/08/2019 Công văn Công văn 6281/BCT-TTTN: hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước
833/XNK-XXHH 23/08/2019 Công văn Công văn 833/XNK-XXHH: cấp C/O mẫu E
6225/BCT-XNK 23/08/2019 Công văn Công văn 6225/BCT-XNK: thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA
13/2019/TT-BCT 31/07/2019 13/09/2019 Thông tư Thông 13/2019/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA