SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
11/2017/TT-BTC 28/07/2017 11/09/2017 Thông tư Thông 11/2017/TT-BCT: quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa
3162/BCT-KV4 17/04/2017 Công văn Công văn 3162/BCT-KV4: Về việc tạo thuận lợi cho xuất khẩu thủy sản sang Arập Xêut
CV 1408/BCT-ĐB 22/02/2017 Công văn CV 1408/BCT-ĐB: soát mức thuế nhập khẩu ưu đãi của ngừ trong Hiệp định VJEPA
1408/BCT-ĐB 22/02/2017 Công văn Công văn 1408/BCT-ĐB: soát mức thuế nhập khẩu ưu đãi của ngừ trong Hiệp định VJEPA
1016/BCT-KHCN 10/02/2017 Công văn Công văn số 1016/BCT-KHCN: Thông báo về hiệu lực thi hành của Thông số 37/2016/TT-BCT
731/XNK-NS 08/08/2016 Công văn Công văn số 731/XNK-NS: Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Indonesia
2412/QĐ-BCT 15/06/2016 15/06/2016 Quyết định Quyết định 2412/-BCT: Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
06/CT-BCT 27/05/2016 27/05/2016 Chỉ thị Chỉ thị số 06/CT-BCT: Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016
12834/BCT-XNK 16/12/2015 20/12/2015 Công văn Công văn số 12834/BCT-XNK: Thông báo Hiệp định VKFTA hiệu lực từ ngày 20/12/2015
31/2015/TT-BCT 24/09/2015 01/10/2015 Thông tư Thông 31/2015/TT-BCT: Hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEANÚcNiu Di Lân
5898/QĐ-BCT 12/06/2015 12/06/2015 Quyết định Quyết định số 5898/-BCT: Phê duyệt công bố Danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2014
4099/QĐ-BCT 25/04/2015 25/04/2015 Quyết định Quyết định số 4099/-BCT: Về việc ban hành danh mục thương nhân được lựa chọn tham gia quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet
42/2014/TT-BCT 18/11/2014 02/01/2015 Thông tư Thông số 42/2014/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 21 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
6540/QĐ-BCT 24/07/2014 Quyết định Quyết định số 6540/-BCT: Tặng thưởng Bằng khen cho VASEP 12 DN thủy sản
4887/QĐ-BCT 30/05/2014 01/06/2014 Quyết định Quyết định 4887/-BCT: Quy định về giá bán điện
16/2014/TT-BCT 29/05/2014 01/06/2014 Thông tư Thông 16/2014/TT-BCT: Quy định về thực hiện giá bán điện
4603/QĐ-BCT 23/05/2014 23/05/2014 Quyết định Quyết định số 4603/-BCT: Phê duyệt công bố Danh sáchDoanh nghiệp XK uy tínnăm 2013
37/2011/TT-BCT 10/10/2011 25/10/2011 Thông tư Thông 37/2011/TT-BCT: Sửa đổi quy định đối với thủ tục cấp C/O
21/2011/TT-BCT 20/05/2011 03/07/2011 Thông tư Thông 21: Quy định mới trong kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh
06/2011/TT-BCT 21/03/2011 04/05/2011 Thông tư Thông số 06: Ưu tiên giải quyết đề nghị cấp C/O qua mạng