Công văn 6225/BCT-XNK: thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA

6225/BCT-XNK
23/08/2019
Bộ Công Thương
Ngày 23/8/2019, Bộ Công thương đã có công văn 6225/BCT-XNK gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ACFTA).

Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 34 Thông tư số 12/2019/TT- BTCT, khoản 2 Điều 15 Phụ lục 1 (Quy tắc xuất xứ hàng hóa) của Nghị định thư năm 2015 sửa đổi ACFTA quy định, và theo kết quả Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban hỗ hợp ASEAN – Trung Quốc từ ngày 21-22/5/2019 và nội dung thỏa thuận tại các công thư ngày 16/8/2019 và 20/8/2019 của Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN cấp đồng chủ trì của Ủy ban hỗ hợp ASEAN – Trung Quốc qua kênh Ban Thư ký ASEAN, Bộ Công Thương cho biết việc Trung Quốc cấp C/O mẫu E mới theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT từ ngày 20/8/2019 phù hợp với thỏa thuận của các nước thành viên ACFTA.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan hải quan các địa phương chấp nhận C/O mẫu E mới và quy tắc xuất xứ hàng hóa mới theo thỏa thuận giữa các nước thành viên ACFTA theo thông báo mới đây của Trung Quốc và ASEAN.