Công văn 732/XNK-NS: trao đổi nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan

732/XNK-NS
02/08/2019
Bộ Công Thương
Ngày 02/8/2019, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, đã ban hành công văn 732/XNK-NS về việc trao đổi nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan.

Theo đó, Cục XNK cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã có công văn số 1080017035A ngày 10/7/2019 thông báo một số thông tin, quy định XK thủy sản Việt Nam sang Đài Loan như sau:

- TFDA đã đồng ý Danh sách DN Thủy sản của Việt Nam được XK sang Đài Loan (do NAFIQAD cung cấp cho TFDA), có hiệu lực từ ngày 05/10/2019.

- Trước khi thủy sản Việt Nam được TFDA kiểm tra tính hệ thống, các DN được phê chuẩn XK sang Đài Loan chỉ được XK các sản phẩm trong phạm vi mã số HS được phép XK sang Đài Loan hiện nay.

- Các DN trong danh sách này phải xin kiểm nghiệm NK thực phẩm phẩm với Văn phòng của TFDA tại các cảng/cửa khẩu, sau khi kiểm nghiệm đạt yêu cầu, mới được NK vào Đài Loan.