V/v Rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE

Ngày 23/9/2022, Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra Công văn số 1238/QLCL-CL1 về việc: Rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE.

Theo công văn số 1535/TCTS-KTTS ngày 19/9/2022 của Tổng cục Thủy sản, dự kiến từ ngày 20 – 28/10/2022, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban Châu Âu (DG MARE) sẽ sang Việt Nam lần thứ ba để kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Đoàn tại đợt kiểm tra vào tháng 11/2019;

Căn cứ công văn số 5975/BNN-TCTS ngày 12/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chuẩn bị kế hoạch, nội dung tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra DG MARE và kết quả rà soát việc thực hiện quy định IUU đối với các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Quy định/quy trình/thủ tục nội bộ thực hiện kiểm soát nguyên liệu đáp ứng IUU.

2. Phân công thực hiện quy định nội bộ IUU.

3. Kết quả thực hiện kiểm soát IUU.

4. Chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC: Công tác chuẩn bị hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Đợt thanh tra lần này có tính chất quan trọng trong việc EC xem xét gỡ bỏ ‘thẻ vàng” sau gần 5 năm hoặc áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, do vậy, Cục đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp chủ động, ưu tiên nguồn lực để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết nhằm đạt kết quả tốt nhất./.

Nội dung Công văn xem Tại đây

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục