Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản quý III ước đạt 2.406 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước Cụ thể, cá đạt 4.751,2 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 886,6 nghìn tấn, tăng 8,8%; thủy sản khác đạt 965 nghìn tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 09 tháng năm 2022, sản lượng tôm sú đạt 202,1 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 533 nghìn tấn, tăng 14,3%.

Giá tôm nuôi cao và duy trì ở mức ổn định  người nuôi có lãi và việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng tôm sú quý III đạt 84,2 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 233,3 nghìn tấn, tăng 10,9%.

Nuôi trồng cá tra phát triển khá do giá cá tra nguyên liệu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng trong những tháng gần đây và nhu cầu thị trường thế giới cũng tăng cao. Sản lượng cá tra quý III ước đạt 367 nghìn tấn, tăng 10,1% so cùng kỳ; tính chung 09 tháng đạt 1.139,5 nghìn tấn, tăng 10,9%.

Ảnh minh họa

Sản lượng thủy sản khai thác quý III ước đạt 1.062,5 nghìn tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 09 tháng, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 2.991,6 nghìn tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá nhiên liệu tăng cao cùng với tình hình thời tiết ngư trường không thuận lợi vì ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới nên ngư dân hạn chế ra khơi hoặc cho tàu nằm bờ nên sản lượng thủy sản khai thác biển 9 tháng năm 2022 đạt 2.850,1 nghìn tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Bảo Ngọc (theo Doanh nghiệp hội nhập)

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục