Theo dòng sự kiện

(vasep.com.vn) “Công bố phù hợp quy định ATTP” quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ – CP là một quy định không có trong Luật An toàn thực phẩm, nhưng lại là quy định đang được áp dụng rộng rãi, phổ biến hơn nhiều so với quy định “công bố hợp quy” – một quy định chính thức của Luật ATTP. Hơn thế, thủ tục “Công bố phù hợp quy định ATTP” đang được đánh giá là một thủ tục hành chính phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia đã nhiều lần đề nghị bãi bỏ quy đinh này.

Mất cả năm kiến nghị và chờ đợi sửa đổi quy định thủ tục cấp giấy tiếp nhận hợp quy và giấy xác nhận phù hợp các quy định an toàn thực phẩm, nhưng các doanh nghiệp chế biến thủy sản, thực phẩm lại đang phải tiếp tục kiến nghị…

Luật An toàn Thực phẩm năm 2010 và Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm (ATTP) được ban hành đã góp phần tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong thực thi Pháp lệnh An toàn Thực phẩm trước đây. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-CP, cộng đồng các doanh nghiệp thực phẩm đã gặp phải một số vướng mắc, bất cập, làm tăng chi phí bất hợp lý và tạo gánh nặng hành chính đối với DN.

Luật An toàn Thực phẩm năm 2010 và Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm (ATTP) được ban hành đã góp phần tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong thực thi Pháp lệnh An toàn Thực phẩm trước đây. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-CP, cộng đồng các doanh nghiệp thực phẩm đã gặp phải một số vướng mắc, bất cập, làm tăng chi phí bất hợp lý và tạo gánh nặng hành chính đối với DN.

(vasep.com.vn) Nghị định 38/2012/NĐ-CP (NĐ 38) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm trong đó có quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đang là một gánh nặng đối với các DN thực phẩm vì những thủ tục không phù hợp thực tiễn, gây tốn kém thời gian, công sức của DN.

Ông Tomaso Andreatta, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chỉ đích danh giấy phép con có tên là “Đăng ký bản Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm 2017 với chủ đề “Cùng nhau tiến về phía trước - khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế toàn cầu” đã khai mạc sáng 16-6, tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi “văn bản pháp luật nào gây vướng mắc, bức xúc nhất cho doanh nghiệp”, các doanh nghiệp thủy sản đều cho hay, đó chính là Nghị định 38/2012/ND-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, các doanh nghiệp ngành thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do cách hiểu và diễn giải sai Luật an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

(vasep.com.vn) Từ Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2014 đến Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2017 Chính phủ đều nhấn mạnh và chỉ đạo thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đã có nhiều thay đổi tích cực trong chính sách quy định của các cơ quan quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Nghị quyết 19 của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN – lực lượng nòng cốt trong tiến trình phát triển và hội nhập. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những quy định, thủ tục mang tính chất ”hành là chính”, như một số quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (Nghị định 38), đang tạo gánh nặng cho DN về thời gian, tiền bạc, tâm trí, làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN cũng như quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

(vasep.com.vn) Trong 2 năm (2015 – 2016), VASEP đã liên tục phản ánh, kiến nghị trực tiếp lên Chính phủ về những vướng mắc, bất cập do các quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 (Nghị định 38) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm (ATTP), gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN thực phẩm. Đặc biệt là thủ tục xác nhận phù hợp các quy định ATTP cho thực phẩm bao gói sẵn đang được cho là trái với Luật ATTP và Luật Tiêu chuẩn & Quy chuẩn Kỹ thuật (TC & QCKT), không phù hợp với thông lệ quốc tế, không giải quyết được các vấn đề thực tiễn và thực tế cho thấy không có tính hiệu quả đối với mục đích ATTP cho người tiêu dùng.

(vasep.com.vn) Đối với cộng đồng Doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam, trong thời gian qua, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được coi là nghị định “nóng” nhất vì có nhiều vấn đề bất cập, không chỉ đối với DN sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản mà cả các ngành thực phẩm khác. Trong đó, bất cập lớn nhất, gây khó cho DN là thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP).

(vasep.com.vn) Đối với cộng đồng Doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam, trong thời gian qua, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được coi là nghị định “nóng” nhất vì có nhiều vấn đề bất cập, không chỉ đối với DN sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản mà cả các ngành thực phẩm khác. Trong đó, bất cập lớn nhất, gây khó cho DN là thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP).

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

(vasep.con.vn) Vướng mắc nào là lớn nhất đối với doanh nghiệp thủy sản? Theo khảo sát của VASEP cuối năm 2016, phần lớn các DN gặp khó khăn với thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (NĐ 38/2012) về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATTP. Sau khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp hội viên, trong 3 tháng đầu năm 2017, VASEP đã gửi 2 công văn kiến nghị tới Bộ Y tế nhưng cho tới nay Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình xem xét để tháo gỡ.


  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM