Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 07/10/2022
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 07/10/2022
Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 07/10/2022
Thị trường nhập khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 07/10/2022
Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 07/10/2022
Nhập khẩu tôm của Mỹ, T1-T7/2022 04/10/2022
Nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ, T1-T7/2022 04/10/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T7/2022 04/10/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Mỹ, T1-T7/2022 04/10/2022
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 30/09/2022
Xuất khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 30/09/2022
Xuất khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 30/09/2022
Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 30/09/2022
Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 15/9/2022 30/09/2022
Nhập khẩu tôm của Tây Ban Nha, T1-T6/2022 23/09/2022
Nhập khẩu cá thịt trắng của Tây Ban Nha, T1-T6/2022 23/09/2022
Nhập khẩu cá ngừ của Tây Ban Nha, T1-T6/2022 23/09/2022
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Tây Ban Nha, T1-T6/2022 23/09/2022
Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2022 23/09/2022
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2022 23/09/2022