Dữ liệu thống kê về sản xuất và xuất khẩu, thông tin cơ bản về ngành hàng cá tra Việt Nam XK trong 5 năm (2017 - 2022)

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG CÁ TRA VIỆT NAM (2017 – 2022), DỰ BÁO ĐẾN 2025

 Phát hành T12/2022

Để giúp Quý DN nắm bắt toàn cảnh sản xuất và XK cá tra Việt Nam và vị thế trong bức tranh ngành cá tra thế giới trong 5 năm qua cùng với dự báo tới năm 2025, VASEP phát hành Báo cáo ngành hàng cá tra 2017-2022 và dự báo đến năm 2025 vào tháng 12/2022

Báo cáo sẽ gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi phiên bản khoảng 60 trang gồm một số nội dung chính:

* Tổng quan

- Xu hướng XK cá tra Việt Nam 2017-2022

- Xu hướng thị trường thế giới và vị thế của cá tra Việt Nam

* Xuất khẩu:

- Nhận định chung tình hình XK cá tra

- Sản phẩm cá tra XK: Nhận định cơ cấu sản phẩm cá tra XK theo mã HS, theo các dạng sản phẩm chính (tỷ trọng và xu hướng)

- Thị trường NK: Thị trường NK cá ngừ 5 năm (Nhận định, so sánh diễn biến, tăng trưởng XK sang các thị trường, vị trí của các thị trường, giá trung bình XK sang thị trường)

- XK cá tra sang các thị trường chính: Trung Quốc và Hongkong, Mỹ, EU, Mexico, Brazil và một số thị trường tiềm năng khác

- DN XK cá tra 2017-2022

* Thuế NK cá tra tại các thị trường

* Dự báo tới năm 2025: Cơ hội - Thách thức và dự báo xuất khẩu sang các thị trường

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - 0868 093 697 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

MỤC LỤC - DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ