BÁO CÁO NGÀNH HÀNG CÁ TRA VIỆT NAM (2015 – 2019)

 Phát hành T8/2020

Dữ liệu thống kê về sản xuất và xuất khẩu, thông tin cơ bản về ngành hàng cá Tra Việt Nam trong 5 năm (2015 - 2019)

Nội dung:

* Diện tích và sản lượng nuôi trồng cá tra, phân tích xu hướng

- Diễn biến giá nguyên liệu qua các năm 2015-2019

- Tình hình sản xuất giống cá tra qua các năm 2015-2019

* Xuất khẩu :

Sản phẩm từ 2015-2019 : Nhận định cơ cấu sản phẩm XK cá tra theo mã HS, theo các dạng sản phẩm chính (tỷ trọng và xu hướng) 

 Thị trường : Thị trường XK cá tra 5 năm (nhận định, so sánh diễn biến, tăng trưởng XK sang xác thị trường trong top 5, vị trí của các thị trường)

XK cá tra sang các thị trường chính : Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, EU, Anh, Mexico,... (hoạt động XK, NK cá tra của các thị trường từ một số nước, tương quan giữa Việt Nam với các thị trường đối thủ, giá XK trung bình cá tra sang các thị trường 2019, sản phẩm cá tra chủ lực XK sang các thị trường, thuế CBPG...). Dự báo năm 2020 theo thị trường.                                                      

* Thuế NK cá tra tại các thị trường

* Top DN XK cá tra Việt Nam 5 năm (2015-2019)

* Tác động của dịch Covid-19 đến XK cá tra

Kế hoạch và dự báo năm 2020          

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHI TIẾT