BÁO CÁO NGÀNH HÀNG HẢI SẢN KHAI THÁC 

 

VIỆT NAM (2009 – 2018)

 Phát hành T7/2019

Dữ liệu thống kê về sản xuất và xuất khẩu, thông tin cơ bản về ngành hàng hải sản khai thác Việt Nam trong 10 năm (2009 - 2018)

Nội dung:

* Sản lượng khai thác hải sản, sản lượng cá ngừ, phân tích xu hướng 

* Xuất khẩu :

- Sản phẩm từ 2009-2018 : Tổng XK hải sản (cá ngừ mã HS03&16, mực-bạch tuộc, cua ghẹ, nhuyễn thể HMV, surimi, hải sản khác)

- Thị trường : Thị trường XK hải sản 10 năm (cá ngừ, mực-bạch tuộc, nhuyễn thể HMV, cua ghẹ, surimi) 

* Phân tích XK hải sản sang các thị trường chính: (hoạt động XK, phân tích vị thế của Việt Nam trên từng thị trường,…)

                                                                    - Thị trường truyền thống

                                                                    - Thị trường tiềm năng

                                                                    * Nhập khẩu

                                                                    * Top 10 DN XK cá ngừ trong 10 năm

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO