MỚI NHẤT: THÁNG T12/2023

Để giúp Quý DN nắm bắt toàn cảnh sản xuất và XK tôm Việt Nam và vị thế trong bức tranh ngành tôm thế giới trong 6 năm qua cùng với dự báo tới năm 2025, VASEP phát hành Báo cáo ngành hàng tôm 2018 - 2023 và dự báo đến năm 2025 vào ngày 31/12/2023

TẢI XEM BÁO CÁO DEMO TẠI ĐÂY

Báo cáo sẽ gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi phiên bản gồm 7 phần:

(1) Sản xuất  (sản lượng theo loài tôm sú, tôm chân trắng, diễn biến giá);

(2) Xuất khẩu  (theo loài tôm sú, tôm chân trắng, XK sang các thị trường chính, xu hướng, sản phẩm, diễn biến giá, vị thế tôm Việt Nam tại thị trường, doanh nghiệp XK tôm Việt Nam sang các thị trường);

(3) Nhập khẩu  từ các nước (theo loài tôm sú, tôm chân trắng, nguồn cung cấp);

(4) Thông tin đối thủ cạnh tranh: Ecuador , Ấn Độ ,...

(5) Top doanh nghiệp XK  6 năm (theo năm, kim ngạch XK);

(6) Dự báo sản xuất và XK  tới năm 2025 (theo sản phẩm, thị trường);

(7) Phụ lục (Nhập khẩu  của các thị trường chính; xuất khẩu  của các nước Ấn Độ, Ecuador, Thái Lan, Indonesia; Thuế NK  tại các thị trường)

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906.151.556 - 0868.093.697

Email: nguyentrang@vasep.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO