BÁO CÁO NGÀNH HÀNG TÔM VIỆT NAM (2016 – 2021), DỰ BÁO ĐẾN 2025

 Phát hành T12/2021

Để giúp Quý DN nắm bắt toàn cảnh sản xuất và XK tôm Việt Nam và vị thế trong bức tranh ngành tôm thế giới trong 6 năm qua cùng với dự báo tới năm 2025, VASEP phát hành Báo cáo ngành hàng tôm 2016-2021 và dự báo đến năm 2025 vào 20/12/2021.

Báo cáo sẽ gồm 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, mỗi phiên bản khoảng 100 trang gồm 5 phần:

(1) Sản xuất tôm (sản lượng theo loài tôm sú, tôm chân trắng, diễn biến giá);

(2) Xuất khẩu tôm (theo loài tôm sú, tôm chân trắng, XK sang các thị trường chính, xu hướng, sản phẩm, diễn biến giá, vị thế tôm Việt Nam tại thị trường, doanh nghiệp XK tôm Việt Nam sang các thị trường);

(3) Nhập khẩu tôm từ các nước;

(4) Top doanh nghiệp XK tôm 6 năm (theo kim ngạch);

(5) Dự báo sản xuất và XK tôm tới năm 2025 (theo sản phẩm, thị trường);

(6) Phụ lục (Nhập khẩu tôm của các thị trường chính, xuất khẩu tôm của các nước Ấn Độ, Ecuador, Thái Lan, Indonesia 2016 – 2021).

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0965 097 642 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

MỤC LỤC - DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ