BÁO CÁO NGÀNH HÀNG HẢI SẢN VIỆT NAM (2015 – 2019)

 Phát hành T12/2020

Dữ liệu thống kê về sản xuất và xuất khẩu, thông tin cơ bản về ngành hàng hải sản Việt Nam XK trong 5 năm (2015 - 2019)

Nội dung:

* Tổng quan

* Sản lượng khai thác một số mặt hàng hải sản, phân tích xu hướng

* Xuất khẩu:

Nhận định chung tình hình XK hải sản

Sản phẩm hải sản XK: Nhận định cơ cấu sản phẩm hải sản theo mã HS, theo các dạng sản phẩm chính (tỷ trọng và xu hướng): cá ngừ, mực-bạch tuộc, nhuyễn thể HMV, cua ghẹ, surumi,...

 Thị trường hải sản XK: Thị trường XK cá tra 5 năm (nhận định, so sánh diễn biến, tăng trưởng XK sang xác thị trường, vị trí của các thị trường)

XK một số mặt hàng hải sản sang các thị trường chính: EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và một số thị trường tiềm năng khác

* Nhập khẩu các mặt hàng hải sản vào VN từ các nguồn cung 5 năm (2015-2019)                        

* Thuế NK một số sản phẩm hải sản chính tại các thị trường (theo mã HS)

* Top DN XK một số mặt hàng hải sản chính 5 năm (2015-2019)

Kế hoạch và dự báo năm 2021: Cơ hội - thách thức và dự báo XK sang các thị trường           

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHI TIẾT