BÁO CÁO NGÀNH HÀNG TÔM VIỆT NAM (2015 – 2019)

 Phát hành T4/2020

Dữ liệu thống kê về sản xuất và xuất khẩu, thông tin cơ bản về ngành hàng Tôm Việt Nam trong 5 năm (2015 - 2019)

Nội dung:

* Sản lượng nuôi trồng tôm (tôm sú, tôm chân trắng), phân tích xu hướng

* Xuất khẩu :

- Sản phẩm từ 2015-2019 : Tổng XK tôm, phân theo loài (tôm sú, tôm chân trắng) và theo mã HS 

 - Thị trường : Thị trường XK tôm 5 năm theo từng loài (tôm sú, tôm chân trắng)

- XK tôm sang các thị trường chính : Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc (hoạt động XK, NK tôm của các thị trường từ các nước, tương quan giữa Việt Nam với các thị trường đối thủ, giá XK trung bình tôm sú và tôm chân trắng sang các thị trường 2019, sản phẩm tôm chủ lực XK sang các thị trường,...)                                                         

- Dự báo năm 2020 theo thị trường                                                                   

* Nhập khẩu :                                                                   

- NK tôm của Việt Nam từ các nguồn cung (2015-2019)                                   

* Top 10 DN XK tôm trong 5 năm

 

Quý DN và Bạn đọc quan tâm đến Báo cáo xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Trang - Mobile: 0906 151 556 - Email: nguyentrang@vasep.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ

MỤC LỤC VÀ DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU