Chuyên đề "Xung đột Nga - Ukraine: đánh giá tác động đối với thương mại thuỷ sản Việt Nam"

Thương mại thuỷ sản Việt Nam với Nga và Ukraine từ 2017 - 2021. Đánh giá tác động của xung đột Nga-Ukraine với thuỷ sản Việt Nam

Dự kiến phát hành: 31/3/2022

Một số nội dung chính trong chuyên đề:

* XK sang thị trường Nga và Ukraine 5 năm (2017-2021)

- Xuất khẩu theo từng ngành hàng: tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, chả cá, surimi, cá biển...

- Doanh nghiệp xuất khẩu sang Nga và Ukraine

- Đối tác nhập khẩu thủy sản tại Nga và Ukraine

- Cảng nhập khẩu thủy sản tại Nga và Ukraine

- Thuế nhập khẩu vào thị trường Nga và Ukraine

- Rào cản kỹ thuật tại thị trường

- Phân tích đối thủ cạnh tranh

* Đánh giá tác động xung đột Nga - Ukraine tới xuất khẩu thuỷ sản - Dự báo XK từng ngành hàng năm 2022 và tới năm 2025

Đăng ký chuyên đề:

Ms. Nguyễn Trang

Email: nguyentrang@vasep.com.vn

ĐT: 0868.093.697

MỤC LỤC VÀ DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU