Mời tham dự khóa tập huấn K25.21: Xác nhận hiệu lực và thẩm tra hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản, thực phẩm

Hướng dẫn chi tiết nguyên tắc khó nhất trong hệ thống HACCP mà bắt buộc DN phải thực hiện ít nhất 01 lần/năm, qua đó nâng cao hiệu quả hệ thống HACCP và hệ thống đảm bảo chất lượng trong DN.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục