Mời tham dự khoá đào tạo K.09.22: Quản lý hiệu quả động vật gây hại trong nhà máy chế biến thủy sản và thực phẩm

Khóa học nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng các yêu cầu trong chương trình SSOP của hệ thống HACCP cũng như tiêu chuẩn BRC, IFS, FSSC, BAP....

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục