Công văn 128/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 86/2012/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP

128/2020/CV-VASEP
20/11/2020
VASEP
Ngày 20/11/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 128/2020/CV-VASEP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ v.v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 86/2012/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP

Phúc đề nghị của Bộ Khoa học Công nghệ tại văn bản số 3356/BKHCN-TĐC ngày 05/11/2020 về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2012/NĐ-CP và 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Dự thảo) trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, sau khi xem xét Dự thảo, Hiệp hội xin có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 của Dự thảo, Hiệp hội cùng cộng đồng DN xuất khẩu thuỷ sản có ý kiến như sau:

- Tiếp nối công văn số 46/2020/CV-VASEP ngày 22/4/2020, văn bản số 122/2020/CV-VASEP ngày 13/10/2020 Hiệp hội VASEP đã báo cáo và kiến nghị tiếp với Thủ tướng Chính phủ việc chỉ đạo giải quyết vướng mắc tại quy định về «sử dụng mã số mã vạch nước ngoài» trong Nghị định 74/2018/NĐ-CP bằng việc bãi bỏ quy định về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Nghị định 74/2018. Lý do vì không chỉ không có cơ sở pháp lý, mà còn hoàn toàn không có cơ sở thực tiễn và thông lệ quốc tế. Tổ chức GS1 quốc tế cũng như chính phủ các nước không có quy định pháp lý để quản lý nhà nước đối với mã số mã vạch hàng hoá XNK.

- Việc tiếp tục có điều khoản về «sử dụng mã nước ngoài» trong một Nghị định của Chính phủ (một văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực thi Luật) dù dưới phương diện không có quy định cụ thể đi kèm, nhưng sẽ là không cần thiết và không phù hợp khi nội dung đó không phù hợp để quản lý bằng pháp lý.

Vì tầm quan trọng của vấn đề, với các xem xét & phân tích có tính xây dựng, với tinh thần là thành viên của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị:

- Bỏ quy định về sử dụng mã nước ngoài khỏi Nghị định 74/2018/NĐ-CP; đưa quy định về mã nước ngoài ra khỏi Dự thảo sửa đổi;

- Tiếp thu, sửa đổi Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm như các góp ý, đề xuất của VASEP tại công văn số 121/2020/CV-VASEP ngày 12/10/2020 để đồng bộ các quy định.

VASEP kính đề nghị Quý Bộ xem xét và sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, thông lệ quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp thuỷ sản nói riêng, DN xuất nhập khẩu Việt Nam nói chung.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp