Công văn 121/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm

121/2020/CV-VASEP
12/10/2020
VASEP
Ngày 12/10/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 121/2020/CV-VASEP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ v.v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm

Phúc công văn số 2705/BKHCN-TTra ngày 11/9/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), sau khi xem xét dự thảo, Hiệp hội xin có ý kiến như sau:

Chúng tôi nhận thấy Dự thảo chưa sửa đổi các nội dung liên quan đến xử phạt đối với các vi phạm quy định về mã số mã vạch (MSMV), trong đó có các quy định về sử dụng MSMV nước ngoài, trong khi tại công văn số 2686/BKHCN-TĐC, Bộ KHCN đã nêu rõ Bộ KHCN sẽ:

“- Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, trong đó sẽ rà soát hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng MSMV nước ngoài để chỉnh sửa cho phù hợp...

- Nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, không thực hiện thủ tục xác nhận MSMV nước ngoài (quy định tại Khoản 2 Điều 19b  Nghị định 74/2018/NĐ-CP) mà doanh nghiệp xuất khẩu tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai sử dụng mã nước ngoài”.

Do vậy, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Quý Bộ quan tâm, chỉ đạo sửa đổi các nội dung liên quan của Dự thảo cho phù hợp, cụ thể là:

1. Đối với Điểm đ, e Khoản 1 Điều 32 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP

2. Đối với Điểm a Khoản 3 Điều 32 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Hiệp Hội VASEP kính đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên cũng như các nội dung kiến nghị liên quan trước đây của Hiệp Hội để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật và tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của DN, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cho việc thực hiện Nghị định trong thực tế.

Đỗ Hương


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển