SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 01/06/2017 Nghị định Nghị định số 43/2017/-CP: Nhãn hàng hóa
34/NQ-CP 07/04/2017 07/04/2017 Nghị quyết Nghị quyết 34/NQ-CP: Giảm mức đóng BHTN của người sử dụng lao động xuống 0,5% đến 31/12/2019
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 20/05/2017 Nghị định Nghị định 39/2017/-CP: Về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản
193/TB-VPCP 14/04/2017 14/04/2017 Thông báo Thông báo số 193/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành kinh tế các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017
41/2017/NĐ-CP 05/04/2017 20/05/2017 Nghị định Nghị định số 41/2017/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng quản lâm sản
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 20/05/2017 Nghị định Nghị định số 39/2017/-CP: Về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản
30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 05/05/2017 Nghị định Nghị định 30/2017/-CP: Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn
30/NQ-CP 07/03/2017 Nghị quyết Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2017 ngày 07/3/2017 nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao
20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 01/05/2017 Nghị định Nghị định số 20/2017/-CP: Quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
27/NQ-CP 21/02/2017 Nghị quyết Nghị quyết số 27/NQ-CP: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016
27/NQ-CP 21/02/2017 Nghị quyết Nghị quyết số 27/NQ-CP: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016
89/TB-VPCP 17/02/2017 Thông báo Thông báo số 89/TB-VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam
23/NQ-CP 07/02/2017 Nghị quyết Nghị quyết 23/NQ-CP: Ưu tiên dành vốn tín dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ
19/NQ-CP 06/02/2017 Nghị quyết Nghị quyết 19/NQ-CP: Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
172/2016/NĐ-CP 27/12/2016 15/02/2017 Nghị định Nghị định 172/2016/-CP: Sửa đổi Nghị định 67/2014/-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 01/01/2017 Nghị định Nghị định 174/2016/-CP: Hướng dẫn Luật kế toán
146/2016/NĐ-CP 02/11/2016 01/07/2017 Nghị định Nghị định số 146/2016/-CP: Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te- bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 25/02/2017 Nghị định Nghị định 02/2017/-CP: Về chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
160/2016/NĐ-CP 29/11/2016 01/07/2017 Nghị định Nghị định 160/2016/-CP: Điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại tàu biển dịch vụ lai dắt tàu biển
103/NQ-CP 05/12/2016 Nghị quyết Nghị quyết số 103/NQ-CP: Miễn kiểm tra với nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu