SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
07/2016/NĐ-CP 25/01/2016 10/03/2016 Nghị định Nghị định 07/2016/-CP: Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
01/NQ-CP 03/01/2016 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
89/NQ-CP 31/12/2015 Nghị quyết Nghị quyết số 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 01/01/2016 Nghị định Nghị định 115/2015/-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm hội về bảo hiểm hội bắt buộc
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 01/01/2016 Nghị định Nghị định 122/2015/-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc doanh nghiệp...
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 08/12/2015 Nghị định Nghị định 96/2015/-CP: Hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014
88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 25/11/2015 Nghị định Nghị định 88/2015/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 01/11/2015 Nghị định Nghị định 78/2015/-CP: Quy định chi tiết về đăng doanh nghiệp
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 15/11/2015 Nghị định Nghị định 85/2015/-CP: Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
89/2015/NĐ-CP 07/10/2015 25/11/2015 Nghị định Nghị định 89/2015/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015 15/09/2015 Nghị định Nghị định số 63/2015/-CP: Quy định chính sách đối với người lao động dôi khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 25/07/2015 Nghị định Nghị định số 55/2015/-CP: Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
106/TB-VPCP 31/03/2015 Thông báo Thông báo số 106/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam
25/NQ-CP 05/04/2015 Nghị quyết Nghị quyết số 25/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015
19/NQ-CP 12/03/2015 Nghị quyết Nghị quyết số 19/NQ-CP: Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015 Nghị định Nghị định 12/2015/-CP: Hướng dẫn mới về Thuế
05/TB-VPCP 25/12/2014 Thông báo Thông báo số 05/TB-VPCP: Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp năm 2014 triển khai kế hoạch năm 2015
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 15/03/2015 Nghị định Nghị định 08/2015/-CP: Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
03/NQ-CP 21/01/2015 Nghị quyết Nghị quyết số 03/NQ-CP: Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính Phủ Việt Nam Chính phủ Ấn Độ về hợp tác trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan
02/2015/QĐ-TTg 07/01/2015 01/03/2015 Quyết định Quyết định số 02/2015/-TTg: Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư