SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
Quyết định số 08/QĐ-TTg 06/01/2015 06/01/2015 Quyết định Quyết định số 08/-TTg: Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
101/NQ-CP 31/12/2014 Nghị quyết Nghị quyết số 101/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 01/01/2015 Nghị định Nghị định 105/2014/-CP: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 29/12/2014 Nghị định Nghị định số 104/2014/-CP: Quy định về khung giá đất
107/2014/NĐ-CP 17/11/2014 01/01/2015 Nghị định Nghị định số 107/2014/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 01/01/2015 Nghị định Nghị định 103/2014/-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác , tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nhân các quan, tổ chức thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
98/2014/NĐ-CP 24/10/2014 10/12/2014 Nghị định Nghị định số 98/2014/-CP: Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế
1714/QĐ-TTg 24/09/2014 24/09/2014 Quyết định Quyết định số 1714/-TTg: Phê duyệt Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014 Nghị định Nghị định 91/2014/-CP sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
88/2014/NĐ-CP 26/09/2014 15/11/2014 Nghị định Nghị định 88/2014/-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
26/CT-TTg 25/08/2014 23/09/2014 Chỉ thị Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
63/NQ-CP 25/08/2014 Nghị quyết Nghị quyết số 63/NQ-CP: Giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 15/09/2014 Nghị định Nghị định số 75/2014/-CP quy định về tuyển dụng, quản người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, nhân nước ngoài tại Việt Nam
24/CT-TTg 05/08/2014 11/08/2014 Chỉ thị Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 5/8/2014: Tăng cường quản cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan
20/CT-TTg 01/08/2014 Chỉ thị Chỉ thị số 20/CT-TTg: ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản xuất kinh doanh tôm chứa tạp chất
1037/QĐ-TTg 24/06/2014 24/06/2014 Quyết định Quyết định 1037/-TTg: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
67/2014/NĐ-CP 07/07/2014 25/08/2014 Nghị định Nghị định 67/2014/-CP: Về một số chính sách phát triển thủy sản
37/2014/QĐ-TTg 18/06/2014 06/08/2014 Quyết định Quyết định 37/2014/-TTg: Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
32/2014/QĐ-TTg 27/05/2014 15/07/2014 Quyết định Quyết định 32: Tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015
49/2014/NĐ-CP 20/05/2014 10/07/2014 Nghị định Nghị định 49: Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu