Thông báo 335/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản IUU

335/TB-VPCP
19/09/2020
Chính phủ
Ngày 19/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo 335/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Ban, Ngành liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

2. Triển khai các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, đây là điều kiện tiên quyết để EC xem xét gỡ “thẻ vàng”.

3. Tăng cường triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các quy định liên quan về chống khai thác IUU, đảm bảo có kết quả trên thực tế. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Hiệp hội Chế biến và XK Thuỷ sản Việt Nam, cùng với các DN xuất khẩu thuỷ sản chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ nguồn lực để chống khai thác IUU; "Nói không với IUU" kiên quyết từ chối thu mua, chế biến, XK các sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ khai thác IUU. Các DN, tổ chức, cá nhân vì lợi ích riêng tiếp tay, dung túng, cố tình vi phạm các quy định về IUU phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
321/TB-VPCP 08/09/2020 Thông báo Thông báo 321/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biể
183/TB-VPCP 15/05/2020 Thông báo Thông báo 183/TB-VPCP: kết luận của Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng CP với doanh nghiệp với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”
413/TB-VPCP 06/12/2019 Thông báo Thông báo 413/TB-VPCP: kết luận của PTT Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn 2045
412/TB-VPCP 06/12/2019 Thông báo Thông báo 412/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo “Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
368/TB-VPCP 17/10/2019 Thông báo Thông báo 368/TB-VPCP: kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019
235/TB-VPCP 11/07/2019 Thông báo Thông báo 235/TB-VPCP: kết luận của PTT Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác IUU
233/TB-VPCP 08/07/2019 Thông báo Thông báo 233/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm
233/TB-VPCP 08/07/2019 Thông báo Thông báo 233/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm