SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
20/NQ-CP 17/11/2017 Nghị quyết Nghị quyết 120/NQ-CP: Về việc phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
117/NQ-CP 09/11/2017 09/11/2017 Nghị quyết Nghị quyết 117/NQ-CP: Về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10/2017
106/NQ-CP 10/10/2017 Nghị quyết Nghị quyết 106/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017
99/NQ-CP 03/10/2017 Nghị quyết Nghị quyết 99/NQ-CP: Ban hành chương trình hành động của CP thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
98/NQ-CP 03/10/2017 Nghị quyết Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
100/2017/NĐ-CP 18/08/2017 18/08/2017 Nghị định Nghị định 100/2017/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 39/2017/-CP ngày 04/4/2017 về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản
8757/VPCP-ĐMDN 18/08/2017 Công văn Công văn số 8757/VPCP-ĐMDN: Về việc xem xét, xử trả lời kiến nghị của VASEP về những bất cập của Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38
90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 15/09/2017 Nghị định Nghị định 90/2017/-CP: Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y
71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 01/08/2017 Nghị định Nghị định 71/2017/-CP: hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng
7569/VPCP-KTTH 19/07/2017 Công văn Công văn 7569/VPCP-KTTH: về việc Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại
169/2016/NĐ-CP 27/12/2016 01/07/2017 Nghị định Nghị định 169/2016/-CP: về xử hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
6585/VPCP-ĐMDN 26/06/2017 Công văn Công văn 6585/VPCP-ĐMDN: kiến nghị của Hiệp hội chế biến Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
6586/VPCP-ĐMDN 26/06/2017 Công văn Công văn 6585/VPCP-ĐMDN: về kiến nghị của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/-CP
33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 20/05/2017 Nghị định Nghị định 33/2017/-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản, thay thế cho Nghị định 142/2013/-CP của Chính phủ
20/CT-TTg 17/05/2017 17/05/2017 Chỉ thị Chỉ thị số 20/CT-TTg: Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 01/06/2017 Nghị định Nghị định 44/2017/-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
55/2017/NĐ-CP 09/05/2017 01/07/2017 Nghị định Nghị định số 55/2017/-CP: về quản nuôi, chế biến xuất khẩu sản phẩm Tra
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 01/06/2017 Nghị định Nghị định số 44/2017/-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
4477/VPCP-KSTT 03/05/2017 03/05/2017 Công văn Công văn số 4477/VPCP-KSTT: Tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
4476/VPCP-KSTT 03/05/2017 03/05/2017 Công văn Công văn số 4476/VPCP-KSTT: Tổ chức đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp