SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 01/07/2017 Nghị định Nghị định 154/2016/-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 01/07/2017 Nghị định Nghị định số 153/2016/-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 15/12/2016 Nghị định Nghị định 145/2016/-CP: Sửa đổi Nghị định 108/2013/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán
97/NQ-CP 04/11/2016 Nghị quyết Nghị quyết 97/NQ-CP: Chính phủ yêu cầu nghiên cứu giảm mức đóng bảo hiểm hội
146/2016/NĐ-CP 02/11/2016 01/07/2017 Nghị định Nghị định 146/2016/-CP: Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te- bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
8771/VPCP-ĐMDN 14/10/2016 Công văn Công văn 8771/VPCP-ĐMDN: Gửi Bộ -TB&XH đề nghị trả lời giải quyết kiến nghị của VASEP theo thẩm quyền
267/TB-VPCP 31/08/2016 Thông báo Thông báo số 267/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Đức Đam tại cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị quyết 19-2016
137/2016/NĐ-CP 29/09/2016 01/09/2016 Nghị định Nghị định 137/2016/-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế Á - Âu các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018
76/NQ-CP 03/09/2016 Nghị quyết Nghị quyết 76/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu kinh doanh
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 15/07/2016 Nghị định Nghị định 50/2016/-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu
37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 01/07/2016 Nghị định Nghị định 37/2016/-CP: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
35/2016/NĐ-CP 15/05/2016 01/07/2016 Nghị định Nghị định số 35/2016/-CP: Quy định chi tiết một số Điều của Luật thú y
44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 01/07/2016 Nghị định Nghị định số 44/2016/-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...
50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 15/07/2016 Nghị định Nghị định 50/2016/-CP: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu
49/NQ-CP 07/06/2016 Nghị quyết Nghị quyết 49/NQ-CP: Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016
49/2016/NĐ-CP 08/06/2016 01/08/2016 Nghị định Nghị định 49/2016/-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản giá, phí, lệ phí, hóa đơn
35/NQ-CP 16/05/2016 Nghị quyết Nghị quyết 35/NQ-CP: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
35/NQ-CP 12/05/2016 Nghị quyết Nghị quyết 35/NQ-CP: Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Nghị quyết Nghị quyết 19-2016/NQ-CP: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017 định hướng đến năm 2020
03/2016/NĐ-CP 05/01/2016 20/02/2016 Nghị định Nghị định 03/2016/-CP: Quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ