Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020

149/NQ-CP
10/10/2020
Chính phủ
Ngày 10/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020.

Trong đó, đáng chú ý về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, Thủ tướng yêu cầu sửa đổi Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 theo hướng bổ sung đối tượng, cắt giảm các điều kiện, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 dễ dàng tiếp cận với gói hỗ trợ 16 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc cho phép coi các khoản đóng góp, ủng hộ trong hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, Chính phủ cũng giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định nhằm triển khai ngay việc tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội để người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay trả lương ngừng việc cho người lao động do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 84/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19