Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020

118/NQ-CP
10/08/2020
Chính phủ
Ngày 10/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 118/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020.

Trước bối cảnh tình hình phức tạp, khó dự đoán, trong thời gian tới đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của từng bộ, ngành, địa phương nhằm thực hiện “mục tiêu kép” đã đề ra: vừa quyết liệt phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó chú trọng thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về miễn, giảm, giãn các loại thuế, phí, lệ phí và cân đối thu chi ngân sách Nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm khắc các trường hợp thông tin sai sự thật, tin độc, hại.

- Chính phủ thống nhất chưa truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa nêu tại Khoản 13 Mục I Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014. Trong thời gian tạm thời chưa truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 63/NQ-CP, cơ sở thực hiện xã hội hóa không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp…


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 02/NQ-CP: tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 84/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19