Doanh nghiệp chỉ nhận hàng tại Cát Lái trong 48 giờ kể từ khi container hạ bãi

(vasep.com.vn) Ngày 02/8/2021, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã có Thông báo số 0208/TB-TCTT về chính sách vận chuyển container hàng nhập từ cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải về khu vực TPHCM. Doanh nghiệp muốn nhận hàng tại cảng Cát Lái phải cam kết hoàn tất mọi thủ tục hải quan và đến nhận hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi container hạ bãi tại cảng theo thông báo này.

Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải khuyến cáo các hãng tàu gửi danh sách các container cần vận chuyển gấp kèm theo cam kết tiếp nhận của khách hàng nêu rõ: Khách hàng cam kết hoàn tất mọi thủ tục hải quan liên quan đến việc nhận hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi container hạ bãi Cát Lái. Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải sẽ điều phối và ưu tiên việc vận chuyển những lô hàng có cam kết của khách hàng.

Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải khuyến khích hãng tàu, khách hàng thực hiện điều chỉnh cảng đích về các cảng, ICDs liên kết khác tại vị trí thuận tiện cho việc tiếp nhận hàng của khách hàng.

Hãng tàu, khách hàng xem xét điều chỉnh manifest cảng đích (nơi nhận hàng) về Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải để nhận hàng trực tiếp tại cảng. Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ, giảm 50% phí nâng, hạ container hàng, contaier rỗng giao nhận trực tiếp tại Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải. Hỗ trợ hãng tàu, khách hàng làm việc với cơ quan Hải quan để thực hiện chỉnh sửa Manifest chuyển cảng đích nhanh chóng, thuận tiện.

Thời gian áp dụng từ ngày 03/08/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM