Mời tham dự Hội nghị “Đánh giá 04 năm triển khai Chương trình “Doanh nghiệp Hải sản cam kết chống khai thác IUU”

Chương trình Doanh nghiệp Hải sản Cam kết chống khai thác IUU (Chương trình) được phát động và thành lập ngày 25/9/2017 thuộc Ủy ban Hải sản VASEP với sự tham gia của các doanh nghiệp hải sản trên cả nước. Trong bốn năm qua, các DN trong Chương trình với sự điều phối của Ban Điều hành IUU VASEP đã triển khai, và phối hợp triển khai cùng các Cơ quan ban ngành thực hiện nhiều hoạt động nhằm chống khai thác bất hợp pháp (IUU) và khắc phục cảnh báo Thẻ vàng của Châu Âu.

Để đánh giá các kết quả đạt được, kế hoạch cần triển khai và phối hợp triển khai trong năm 2021 và thời gian tới, Ban Điều hành IUU VASEP sẽ tổ chức Hội nghị Đánh giá 04 năm triển khai Chương trình “Doanh nghiệp Hải sản cam kết chống Khai thác IUU. Chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: từ 08h30 - 11h30 ngày 23/10/2021 (thứ Bảy)

Hình thức Hội nghị: trực tuyến trên phần mềm Zoom.

Chương trình Hội nghị (dự kiến): tại Phụ lục kèm theo

Thành phần: Đại diện Lãnh đạo: Tổng cục Thủy sản, BTL Cảnh sát Biển, Cục NAFIQAD, Cục Thú y, Chi cục Thuỷ sản các tỉnh, BQL Cảng cá các tỉnh; các DN thành viên Chương trình IUU của VASEP.

Vì tầm quan trọng của Hội nghị, Hiệp hội VASEP trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Quý Đơn vị tham dự và có ý kiến tại Hội nghị.

Trân trọng đề nghị Quý Đơn vị xác nhận tham dự và gửi về VP VASEP trước ngày 21/10/2021 theo đầu mối:  Chị Đỗ Thu Hương – Điện thoại: 0983.221.783, Email: huongdo@vasep.com.vn và link đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/ZM1EXanAm95VcGWb7 (sau khi đăng ký thành công, BTC sẽ gửi tới Quý Đại biểu đường link zoom của Hội nghị).

Thư mời

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục