SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
44/2019/CV-VASEP 23/05/2019 Công văn Công văn 44/2019/CV-VASEP: góp ý sửa đổi, bổ sung TT 38/2015/TT-BTC TT 39/2018/TT-BTC
43/2019/CV-VASEP 22/05/2019 Công văn Công văn 43/2019/CV-VASEP: Kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực môi trường, quy chuẩn nước thải
42/2019/CV-VASEP 17/05/2019 Công văn Công văn 42/2019/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung 154/2016/-CP về phí BVMT đ/v nước thải
37/2019/CV-VASEP 18/04/2019 Công văn Công văn 37/2019/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông hướng dẫn Nghị định 43/2017/-CP về nhãn hàng hóa
33/2019/CV-VASEP 05/04/2019 Công văn Công văn 33/2019/CV-VASEP: Báo cáo-kiến nghị Lãnh đạo Bộ NNPTNT một số khó khăn-bất cập cần sửa đổi, tháo gỡ trong lĩnh vựcmôi trường”, “lao độngthuế-phí
34/2019/CV-VASEP 08/04/2019 Công văn báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Hiệp hội khuyến nghị với DN hội viên
34/2019/CV-VASEP 08/04/2019 Công văn Công văn 34/2019/CV-VASEP: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Hiệp hội khuyến nghị với DN hội viên
23/2019/CV-VASEP 04/03/2019 Công văn Công văn số 23/2019/CV-VASEP: báo cáo & kiến nghị tháo gỡ bất cập "1 hàng nhập khẩu cần 2 giấy chứng nhận
22/2019/CV-VASEP 04/03/2019 Công văn Công văn số 22/2019/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ vướng mắc khiến nhiều cảng không xác nhận nguyên liệu hải sản khai thác
21/2019/CV-VASEP 04/03/2019 Công văn Công văn số 21/2019/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 dự kiến KH hoạt động năm 2019 của Hội đồng vấn Cải cách Thủ tục Hành chính
20/2019/CV-VASEP 28/02/2019 Công văn Công văn số 20/2019/CV-VASEP: báo cáo kết quả chuyến khảo sát sở chế biến thủy sản tại Mau- Đồng Tháp kiến nghị sửa đổi QCVN 11-MT:2015/BTNMT
15/2019/CV-VASEP 25/02/2019 Công văn Công văn số 15/2019/CV-VASEP: báo cáo & kiến nghị tháo gỡ tình trạng ách tắc nguyên liệu ngừ NK tại Cảng xem xét giải quyết vướng mắc về Giấy xác nhận do CQTQ của quốc gia nơi cảng trung chuyển cấp
09/2019/VASEP-VPĐD 25/02/2019 Công văn Công văn số 09/2019/VASEP-VPĐD: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
171/2018/CV-VASEP 10/12/2018 Công văn Công văn số 171/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo TT đánh giá tuân thủ của DN trong QL hoạt động XNK
167/2018/CV-VASEP 04/12/2018 Công văn Công văn số 167/2018/CV-VASEP: góp ý Dự thảo TT Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành CB thủy sản
Thư kiến nghị 05/11/2018 Công văn Thư kiến nghị: Tiến độ sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP theo Nghị quyết 19-2018/-CP của Chính phủ
Thu Kien nghi 27/06/2018 Công văn Thư kiến nghị của các Hiệp hội: kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP; Thông 25/2016/TT-BNNPTNT, Thông 24/2017/TT-BNPTNT, Thông 26/2016/TT-BNNPTNT, Thông 12/2017/TT-BKHCN
164/2018/CV-VASEP 28/11/2018 Công văn Công văn số 164/2018/CV-VASEP: kiến nghị về ban hành MRPL cho chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh của hàng thủy sản tiêu thụ nội địa
69/2018/VASEP-VPĐD 26/11/2018 Công văn Công văn số 69/2018/VASEP-VPĐD: Đánh giá thuận lợi, khó khăn XK tra sang Trung Quốc, Trung Đông
161/2018/CV-VASEP 27/11/2018 Công văn Công văn số 161/2018/CV-VASEP: Góp ý & đề xuất giải pháp cho 2 nội dung trong Dự thảo Thông sửa đổi Thông 26/2016/TT-BNNPTNT