SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
26/CV-VASEP 11/05/2022 Công văn Công văn 26/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
24/CV-VASEP 29/04/2022 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
CHH/14042022 14/04/2022 Công văn Công văn CHH/14042022: kiến nghị áp dụng tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2023
15/CV-VASEP 28/03/2022 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: phản hồi công văn số 11/CV-VASEP ngày 28/2/2022 kiến nghị Bộ KH-CN văn bản hướng dẫn việc ghi nhãn hàng thủy sản nhập khẩu dạng hàng hoặc block trần không bao
Thư kiến nghị 01/03/2022 Công văn Văn bản của 07 Hiệp hội DN kiến nghị về những bất cập trong việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình DV tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND
11/CV-VASEP 28/02/2022 Công văn Công văn 11/CV-VASEP: văn bản hướng việc ghi nhãn hàng hoá với thuỷ sản nhập khẩu dạng hàng hoặc block trần không bao
10/CV-VASEP 26/02/2022 Công văn Công văn 10/CV-VASEP: cung cấp tài liệu phục vụ họp với EP
08/CV-VASEP 17/02/2022 Công văn Công văn 08/CV-VASEP: góp ý dự thảo Báo cáo KQ hoạt động 2021 Kế hoạch hoạt động 2022 của Hội đồng vấn
04/CV-VASEP 21/01/2022 Công văn Công văn 04/CV-VASEP: sửa đổi phù hợp với thực tiễn một số thông số tại dự thảo QCVN về nước thải công nghiệp đang chuẩn bị ban hành
142/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 142/CV-VASEP: cảm ơn Chính phủ Thủ tướng Chính phủ việc ban hành kịp thời NQ 128/NQ-CP
141/CV-VASEP 21/12/2021 Công văn Công văn 141/CV-VASEP: giải quyết kiến nghị của VASEP theo công văn 119/CV-VASEP về hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
127 /CV-VASEP 29/11/2021 Công văn Thư thỉnh nguyện số 127 /CV-VASEP: Thỉnh nguyện chỉ đạo việc sửa đổi phù hợp hoạt động kiểm tra nhập khẩu tênkiểm dịchđối với sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm
129/CV-VASEP 06/12/2021 Công văn Công văn 129/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về thẩm định, chứng nhận sở SX, KD đủ điều kiện ATTP
Văn bản của 15 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 23/11/2021 Công văn Văn bản của 15 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị đề xuất một cuộc họp đối thoại về một số nội dung bất cập lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã trình Chính Phủ
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 17/11/2021 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: kiến nghị sửa đổi Nghị định 09/2016/-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP
CV các hiệp hội 08/11/2021 Công văn Văn bản của 12 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Góp ý, kiến nghị một số nội dung lớn tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
119/CV-VASEP 01/11/2021 Công văn Công văn 119/CV-VASEP: báo cáo kiến nghị việc DN thuỷ sản tại nhiều Tỉnh không được hỗ trợ tiền điện đợt 5 theo Nghị quyết 97/NQ-CP
117/CV-VASEP 29/10/2021 Công văn Công văn 117/CV-VASEP: quy định MRPLs cho kháng sinh Enrofloxacin - Ciprofloxaxin hỗ trợ hàng thuỷ sản tiêu thụ nội địa
CV các hiệp hội 22/10/2021 Công văn 13 Hiệp hội gửi Bộ trưởng Bộ TN & MT văn bản báo cáo kết quả thực hiện chưa thực hiện sửa đổi tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020
116/CV-VASEP 21/10/2021 Công văn Công văn 116/CV-VASEP: đề xuất đưa chế biến thủy sản ra khỏi danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nguy gây ô nhiễm môi trường