SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
20/CV-VASEP 11/03/2021 Công văn Công văn 20/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Báo cáo Chính phủ về lương tối thiểu 2021
19/CV-VASEP 09/03/2021 Công văn Công văn 19/CV-VASEP: bất cập trong thực thi phạt chậm nộp thuế GTGT tính từ khi xuất khẩu hàng đối với hàng xuất khẩu bị trả về
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
18/CV-VASEP 05/03/2021 Công văn Công văn 18/CV-VASEP: áp HS đối với sản phẩm Surimi (chả ) đông lạnh
01/2021/QĐ-VASEP 26/01/2021 Quyết định Quyết định 01/2021/-VASEP: ban hành kế hoạch hành động Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp hải sản thực hiện cam kết chống khai thác IUU năm 2021
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông thay thế Thông 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị phương ánkiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quanđể giải quyết vướng mắc của thực tế
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển
143/2020/CV-VASEP 15/12/2020 Công văn Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 dự kiến KH hoạt động năm 2021
139/2020/CV-VASEP 10/12/2020 Công văn Công văn 139/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang thị trường Trung Quốc sau khi hàng bị phát hiện Covid tại Hán
138/2020/CV-VASEP 10/12/2020 Công văn Công văn 138/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang thị trường Trung Quốc sau khi hàng bị phát hiện Covid tại Hán
130/2020/CV-VASEP 30/11/2020 Công văn Công văn 130/CV-VASEP: tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc
128/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 128/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 86/2012/-CP Nghị định 74/2018/-CP
127/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 127/2020/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang Trung Quốc
124/2020/CV-VASEP 19/10/2020 Công văn Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
122/2020/CV-VASEP 13/10/2020 Công văn Công văn 122/2020/CV-VASEP: kiến nghị sửa đổi quy định về số vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/-CP
121/2020/CV-VASEP 12/10/2020 Công văn Công văn 121/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm
116/2020/CV-VASEP 31/08/2020 Công văn Công văn 116/2020/CV-VASEP: thông báo về việc đăng /cập nhật số DUNS khi đăng /gia hạn đăng định kỳ NMCBTP với US FDA