Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư ghi nhãn dinh dưỡng với thực phẩm (Dự thảo 2)

Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng
15/02/2023
VASEP
Ngày 15/02/2023, 05 Hiệp hội doanh nghiệp, gồm: Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch (AFT), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hội Lương thực thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (FFA), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPAS), Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) đã gửi văn bản tới Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư ghi nhãn dinh dưỡng với thực phẩm (Dự thảo 2)

Phúc đáp công văn số 439/BYT-PC ngày 1/2/2023 của Bộ Y tế về đề nghị góp ý cho Dự thảo lần 2 Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm (gọi tắt là Dự thảo), sau khi nghiên cứu kỹ Dự thảo, các Hiệp hội ngành hàng thực phẩm xin gửi tới Bộ Y tế một số ý kiến góp ý cho Dự thảo:

I. Nhận xét chung: Các Hiệp hội đánh giá cao Ban Soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến góp ý của các Hiệp hội cho Dự thảo 1 để điều chỉnh một số nội dung tại Dự thảo 2 như: điều chỉnh Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV) của Protein xuống 50g (tương đương với quy định của CODEX), tăng lộ trình và thời gian chuyển tiếp việc thực hiện (tại Điều 8) từ 1 năm lên 2 năm,... Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn một số nội dung bất cập lớn, chưa phù hợp với các quy định quốc tế và thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, nên cần được xem xét và sửa đổi.

II. Các góp ý chi tiết cho dự thảo.

1. Khoản 2 Điều 1 của Dự thảo.

2. Điều 5 và Điều 6 của Dự thảo.

3. Phụ lục I của Dự thảo

4. Phụ lục II của Dự thảo

5. Phụ lục III của Dự thảo

Trên đây là góp ý của các Hiệp hội ngành hàng thực phẩm cho Dự thảo 2 Thông tư hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm. Kính mong Bộ Y tế xem xét tiếp thu các ý kiến đóng góp của chúng tôi để Thông tư có tính khả thi cao, hội nhập với quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất-kinh doanh của các Doanh nghiệp chế biến thực phẩm.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH