Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)

Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng
12/05/2023
VASEP
Ngày 12/5/2023, 05 Hiệp hội doanh nghiệp, gồm: Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch (AFT), Hội Lương thực thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (FFA), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã gửi văn bản tới Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; đồng kính gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023

Liên quan đến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), tiếp nối công văn ngày 15/2/2023 của các Hiệp hội ngành hàng thực phẩm góp ý cho Dự thảo nói trên, sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì ngày 10/3/2023, các Hiệp hội ngành hàng xin trân trọng gửi tới lãnh đạo Bộ Y tế và các Quý Bộ một số góp ý xây dựng:

I. Nhận xét chung: Các Hiệp hội doanh nghiệp đánh giá cao Ban soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến góp ý của các Hiệp hội cho Dự thảo trước để Điều chỉnh một số nội dung tại Dự thảo lần này như: lựa chọn phương án yêu cầu ghi nhãn 5 thành phần dinh dưỡng và theo 1 cách (khối lượng) rất phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định hiện hành của nhiều quốc gia trong khu vực, tăng lộ trình và thời gian chuyển tiếp việc thực hiện (tại Điều 9) từ 1 năm lên 2 năm, bỏ quy định ghi thêm thành phần Đường tổng số đối với thực phẩm chiên rán …Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn một số nội dung bất cập rất lớn, chưa phù hợp với các quy định của khu vực và quốc tế, thiếu cơ sở khoa học, chưa phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro và áp dụng thực tiễn, gây tốn kém cho DN trong khi chưa có đánh giá rõ ràng về lợi ích thu được. Đặc biệt, Dự thảo lần này Ban soạn thảo đã bổ sung thêm một số nội dung mới có phạm vi Điều chỉnh rất lớn nhưng lại vô cùng bất hợp lý, không có trong các bản dự thảo trước đó và chưa được lấy ý kiến của cộng đồng DN.

II. Góp ý chi tiết

1. Khoản 2 Điều 2 của Dự thảo.

2. Khoản 8 Điều 3 của Dự thảo.

3. Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 của Dự thảo.

4. Phụ lục I của Dự thảo.

5. Phụ lục II của Dự thảo.

Trên đây là góp ý của các Hiệp hội ngành hàng liên quan thực phẩm cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Kính mong Quý Bộ lưu tâm, xem xét và tiếp thu các ý kiến đóng góp của chúng tôi để Thông tư có tính khả thi cao, hội nhập với quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1338/CCPT-ATTP 15/07/2024 Công văn Công văn 1338/CCPT-ATTP: nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến xuất khẩu vào EU
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 02/07/2024 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: Sửa đổi và tiến độ sửa đổi một số nội dung thuộc Nghị định 09/2016/NĐ-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP của Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh