Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)

Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng
12/05/2023
VASEP
Ngày 12/5/2023, 05 Hiệp hội doanh nghiệp, gồm: Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch (AFT), Hội Lương thực thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (FFA), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã gửi văn bản tới Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; đồng kính gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công Nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023

Liên quan đến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), tiếp nối công văn ngày 15/2/2023 của các Hiệp hội ngành hàng thực phẩm góp ý cho Dự thảo nói trên, sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì ngày 10/3/2023, các Hiệp hội ngành hàng xin trân trọng gửi tới lãnh đạo Bộ Y tế và các Quý Bộ một số góp ý xây dựng:

I. Nhận xét chung: Các Hiệp hội doanh nghiệp đánh giá cao Ban soạn thảo đã tiếp thu một số ý kiến góp ý của các Hiệp hội cho Dự thảo trước để Điều chỉnh một số nội dung tại Dự thảo lần này như: lựa chọn phương án yêu cầu ghi nhãn 5 thành phần dinh dưỡng và theo 1 cách (khối lượng) rất phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định hiện hành của nhiều quốc gia trong khu vực, tăng lộ trình và thời gian chuyển tiếp việc thực hiện (tại Điều 9) từ 1 năm lên 2 năm, bỏ quy định ghi thêm thành phần Đường tổng số đối với thực phẩm chiên rán …Tuy nhiên, Dự thảo vẫn còn một số nội dung bất cập rất lớn, chưa phù hợp với các quy định của khu vực và quốc tế, thiếu cơ sở khoa học, chưa phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro và áp dụng thực tiễn, gây tốn kém cho DN trong khi chưa có đánh giá rõ ràng về lợi ích thu được. Đặc biệt, Dự thảo lần này Ban soạn thảo đã bổ sung thêm một số nội dung mới có phạm vi Điều chỉnh rất lớn nhưng lại vô cùng bất hợp lý, không có trong các bản dự thảo trước đó và chưa được lấy ý kiến của cộng đồng DN.

II. Góp ý chi tiết

1. Khoản 2 Điều 2 của Dự thảo.

2. Khoản 8 Điều 3 của Dự thảo.

3. Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 5 của Dự thảo.

4. Phụ lục I của Dự thảo.

5. Phụ lục II của Dự thảo.

Trên đây là góp ý của các Hiệp hội ngành hàng liên quan thực phẩm cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Kính mong Quý Bộ lưu tâm, xem xét và tiếp thu các ý kiến đóng góp của chúng tôi để Thông tư có tính khả thi cao, hội nhập với quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp chế biến thực phẩm.