Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH

35/CV-VASEP
24/04/2023
VASEP
Ngày 24/4/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 35/CV-VASEP tới Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH

Thời gian qua, Hiệp hội đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (DN) hội viên về vướng mắc mới phát sinh trong các quy định về BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm Xã hội khiến cho các DN dễ dàng bị đánh giá là sai lỗi trong việc khai báo và đóng BHXH mặc dù đó là bất cập do điều kiện khách quan, cụ thể:

1. Việc tính trả lương hàng tháng cho NLD của các DN đến trước ngày 1/4/2023.

2. Bất cập phát sinh về khai báo và nộp BHXH từ ngày 1/4/2023 do quy định của Quyết định 490/QĐ-BHXHBHXH.

Để tháo gỡ vướng mắc cho các DN thủy sản nói riêng và cộng đồng DN Việt Nam nói chung, vừa giúp các DN nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vừa đảm bảo sự phù hợp và công bằng trong công tác quản lý nhà nước về BHXH, bằng công văn này, Hiệp hội VASEP đề nghị Quý Cơ quan sớm xem xét:

1. Sửa đổi bất cập trong các quy định nói trên tại Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023.

2. Hủy bỏ các quyết định xử phạt (nếu có) đối với các vi phạm quy định này kể từ ngày Quyết định số 490/QĐ-BHXH có hiệu lực.