Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH

35/CV-VASEP
24/04/2023
VASEP
Ngày 24/4/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 35/CV-VASEP tới Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH

Thời gian qua, Hiệp hội đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (DN) hội viên về vướng mắc mới phát sinh trong các quy định về BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm Xã hội khiến cho các DN dễ dàng bị đánh giá là sai lỗi trong việc khai báo và đóng BHXH mặc dù đó là bất cập do điều kiện khách quan, cụ thể:

1. Việc tính trả lương hàng tháng cho NLD của các DN đến trước ngày 1/4/2023.

2. Bất cập phát sinh về khai báo và nộp BHXH từ ngày 1/4/2023 do quy định của Quyết định 490/QĐ-BHXHBHXH.

Để tháo gỡ vướng mắc cho các DN thủy sản nói riêng và cộng đồng DN Việt Nam nói chung, vừa giúp các DN nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vừa đảm bảo sự phù hợp và công bằng trong công tác quản lý nhà nước về BHXH, bằng công văn này, Hiệp hội VASEP đề nghị Quý Cơ quan sớm xem xét:

1. Sửa đổi bất cập trong các quy định nói trên tại Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023.

2. Hủy bỏ các quyết định xử phạt (nếu có) đối với các vi phạm quy định này kể từ ngày Quyết định số 490/QĐ-BHXH có hiệu lực.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD
31/CV-VASEP 11/03/2024 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi và Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế GTGT sửa đổi
398/CCPT – ATTP 06/03/2024 Công văn Công văn 398/CCPT – ATTP: hướng dẫn của DG SANTE về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU
1432/BTC-TCT 02/02/2024 Công văn Công văn số 1432/BTC-TCT: gửi Hiệp hội VASEP về việc xử lý phản ảnh, kiến nghị của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn CCTTHC.