Công văn 100/CV-VASEP: báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP

100/CV-VASEP
26/12/2022
VASEP
Ngày 26/12/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 100/CV-VASEP tới Văn phòng Chính phủ v.v báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP

Phúc đáp công văn số 8276/VPCP-KSTT ngày 09/12/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã lấy ý kiến góp ý từ các DN Hội viên và tổng hợp về các vướng mắc, bất cập của DN thủy sản cũng như các kiến nghị, đề xuất giải pháp cho các vướng mắc, bất cập nói trên.

Hiệp hội kính đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo để sớm xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập, nhằm dỡ bỏ các gánh nặng về chi phí (thời gian, tiền bạc) cũng như ách tắc trong thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho cộng đồng DN để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN XK thủy sản của Việt Nam và vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.