Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội

Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp
27/04/2023
VASEP
Ngày 27/4/2023, 08 Hiệp hội doanh nghiệp, gồm: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VFA), Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch (AFT), Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Tp. Hồ Chí Minh v.v đã kính gửi văn bản tới Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội

Các Hiệp hội Doanh nghiệp nhận được Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) qua phiên bản đang được đăng tải trên website của Chính phủ và các Bộ để lấy ý kiến. Sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến từ một số doanh nghiệp hội viên, các Hiệp hội chúng tôi  có một số ý kiến góp ý như sau:

1. Các góp ý chung:

- Về tỷ lệ đóng và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc (nền đóng).

- Về điều kiện hưởng chế độ lương hưu cho người lao động

- Về chế độ thanh toán BHXH 1 lần.

- Về quyền của NLĐ và NSDLĐ.

- Về hình thức giải quyết chế độ BHXH.

- Về việc điều chỉnh mức trợ cấp liên quan.

- Về đánh giá tác động một số quy định.

2. Các góp ý chi tiết cho Dự thảo Luật BHXH tại phụ lục kèm văn bản

Các Hiệp hội kính đề nghị các quý Cơ quan xem xét, cân nhắc điều chỉnh và bổ sung mới để Dự thảo được ban hành không những phù hợp với thực tế của DN, mà còn là động lực để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.