Công văn 23/CV-VASEP: góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi)

23/CV-VASEP
15/03/2023
VASEP
Ngày 15/3/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 23/CV-VASEP tới Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội v.v góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi)

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được Dự thảo đề cương chi tiết Luật Việc làm 2013 (sửa đổi) ( gọi tắt là Dự thảo) qua phiên bản đang được đăng tải trên website của Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến, sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến từ một số doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội VASEP có một số ý kiến góp ý về các nội dung sau:

1. Về quy định đối với việc sử dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (CCKNNQG)

2. Về quy định tham chiếu, kết nối khung trình độ quốc gia với khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia

3. Về quy định ưu tiên trong tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chính sách tôn vinh người lao động có trình độ kỹ năng nghề cao xuất sắc

4. Về quy định nhân viên làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm (cả trong khu vực công và tư) phải tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm và được cấp chứng chỉ

5. Về quy định Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

6. Về quy định Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

7. Về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét, tiếp thu các góp ý-đề xuất nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm vừa đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý, vừa phù hợp với thực tế, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
95/CV-VASEP 10/11/2023 Công văn Công văn 95/CV-VASEP: bổ sung ý kiến cho Chương trình kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU
102/CV-VASEP 04/12/2023 Công văn Công văn 102/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT
1460/CCPT-ATTP 01/12/2023 Công văn Công văn 1460/CCPT-ATTP: quy định xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan (Trung Quốc)
93/CV-VASEP 08/11/2023 Công văn Công văn 93/CV-VASEP: góp ý dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐTVCCTTHC
92/CV-VASEP 06/11/2023 Công văn Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP
90/CV-VASEP 01/11/2023 Công văn Công văn 90/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung theo CV 46/CV-VASEP ngày 14/7/2022 v/v kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R
89/CV-VASEP 31/10/2023 Công văn Công văn 89/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX xuất khẩu thủy sản và các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính
Văn bản của 13 Hiệp hội ngành hàng 23/10/2023 Công văn VB 13 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ban Kinh tế Trung Ương, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, một số Bộ ngành và các đơn vị v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội