Công văn 23/CV-VASEP: góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi)

23/CV-VASEP
15/03/2023
VASEP
Ngày 15/3/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 23/CV-VASEP tới Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội v.v góp ý Dự thảo đề cương Luật Việc làm (sửa đổi)

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được Dự thảo đề cương chi tiết Luật Việc làm 2013 (sửa đổi) ( gọi tắt là Dự thảo) qua phiên bản đang được đăng tải trên website của Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến, sau khi xem xét và tổng hợp ý kiến từ một số doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội VASEP có một số ý kiến góp ý về các nội dung sau:

1. Về quy định đối với việc sử dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (CCKNNQG)

2. Về quy định tham chiếu, kết nối khung trình độ quốc gia với khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia

3. Về quy định ưu tiên trong tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công đối với những người lao động đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; chính sách tôn vinh người lao động có trình độ kỹ năng nghề cao xuất sắc

4. Về quy định nhân viên làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm (cả trong khu vực công và tư) phải tham gia khóa đào tạo/bồi dưỡng/huấn luyện/cập nhật về dịch vụ việc làm và được cấp chứng chỉ

5. Về quy định Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

6. Về quy định Tham gia bảo hiểm thất nghiệp

7. Về chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

Trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét, tiếp thu các góp ý-đề xuất nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm vừa đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý, vừa phù hợp với thực tế, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
25/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 25/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
24/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 24/CV-VASEP: đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam
1526/VPCP-KGVX: 10/03/2023 Công văn Công văn 1526/VPCP-KGVX: kết quả 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
22/CV-VASEP 15/03/2023 Công văn Công văn 22/CV-VASEP: kiến nghị tháo gỡ bất cập trong thực hiện kiểm soát IUU, cấp giấy S/C và H/C
204/TCTS-KTTS 23/03/2023 Công văn Công văn 204/TCTS-KTTS: thay đổi tên khoa học của cá cờ Ấn Độ
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 15/02/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư ghi nhãn dinh dưỡng với thực phẩm (Dự thảo 2)
131/QLCL-CL1 10/02/2023 Công văn Công văn 131/QLCL-CL1: chuẩn bị làm việc với FSIS đánh giá hệ thống kiểm soát VSATTP cá da trơn xuất khẩu
100/CV-VASEP 26/12/2022 Công văn Công văn 100/CV-VASEP: báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo NQ 68/NQ-CP