Công văn 45/CV-VASEP: đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19

45/CV-VASEP
29/04/2021
VASEP
Ngày 29/4/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 45/CV-VASEP gửi Bộ Tư pháp v.v đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19

Phúc đáp công văn số 1008/BTP-PLDSKT ngày 7/4/2021 của Quý Bộ về việc đề xuất nội dung dự kiến rà soát, nhận diện đầy đủ các tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số đề xuất-kiến nghị liên quan đến các vướng mắc, bất cập mà DN thủy sản đang gặp phải trong thời gian vừa qua, xin tóm tắt như sau:

1. Bất cập, vướng mắc trong QCVN 11-MT:2015 về nước thải chế biến thuỷ sản và Dự thảo QCVN nước thải công nghiệp 2021

2. Bất cập, vướng mắc trong việc đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, sản phẩm động vật thủy sản sử dụng cho con người tiêu dùng vào danh mục kiểm dịch thú y.

3. Bất cập, vướng mắc trong quy định mức thu kinh phí công đoàn 2% quỹ lương.

4. Bất cập trong quy định & thực hiện về "kiểm dịch" và "thông quan" nguyên liệu thủy sản nhập khẩu.

5. Bất cập, vướng mắc trong thu phí sử dụng hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cảng biển tại Tp. Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, tham mưu, báo cáo và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, bất cập kể trên cho cộng động DN để thực hiện tốt được các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ thời gian qua.