GIẤY MỜI: Tham dự Hội nghị và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời: 

Tham dự Hội nghị “Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”; cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00, (thứ Sáu) ngày 21 tháng 4 năm 2023 (tiếp đón đại biểu từ 7h30 – 8h00, khai mạc lúc 8h00).

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, số 01 Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Nội dung:  Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 3 và chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023.

4. Chương trình: (Chi tiết tại Phụ lục I).

Xem THƯ MỜI tại đây

Đề nghị gửi danh sách đại biểu tham dự trước ngày 20/4/2023 (Ông Nguyễn Minh Tánh - Tổng cục Thủy sản, điện thoại 0916.07.8689). Cơ quan/đơn vị cử người thanh toán chi phí tham dự hội nghị theo quy định./.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục