Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cụ thể gồm:

 • Nguyên tắc xác định những sản phẩm, hàng hóa (SPHH) nhóm 2;
 • Kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm;
 • Quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp (chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm trọng tài, liên phòng thử nghiệm…);
 • Ứng dụng mã số, mã vạch, mã truy suất nguồn gốc cho SPHH;
 • Sửa đổi, bổ sung nội dung về hoạt động đánh giá sự phù hợp (phí thực hiện, giải quyết khiếu nại, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
 • Thừa nhận kết quả công nhận của tổ chức công nhận
 • Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
 • Phí và lệ phí, xử lý vi phạm;
 • Quản lý chất lượng hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Chi tiết của Dự thảo xin xem tại file gắn kèm 

Để đảm bảo việc việc ban hành dự thảo trên phù hợp với thực tiễn hoạt động SX, KD của DN, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, VP Hiệp hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các DN và các anh chị trong mạng lưới VĐCS về dự thảo nói trên. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi tới Ms Hoàng Yến - email: hoangyen@vasep.com.vn  trước 12h ngày 31/5/2023 để VP tổng hợp ý kiến của các DN gửi Bộ Khoa học và Công nghệ được kịp thời hạn.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phối hợp của các anh chị.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục

 • Trang chủ - Right- BOTTOM
 • Trang chủ - Right - BOTTOM