Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến KH hoạt động năm 2021

143/2020/CV-VASEP
15/12/2020
VASEP
Ngày 15/12/2020, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 143/2020/CV-VASEP gửi Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính v.v tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến KH hoạt động năm 2021

Phúc công văn số 528/HĐTV ngày 25/11/2020 của Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin gửi kèm theo Báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động về Cải cách Thủ tục Hành chính (CCTTHC) năm 2020 và dự kiến kế hoạch Hoạt động năm 2021 của Hiệp hội theo Phụ lục kèm văn bản.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
15/CV-VASEP 01/03/2021 Công văn Công văn 15/CV-VASEP: tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp