Công văn 2383/TĐC-QLCL: tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn về việc ghi nhãn hàng hóa

2383/TĐC-QLCL
23/08/2018
Các Bộ khác
Ngày 23/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đã ban hành công văn số 2383/TĐC-QLCL về việc tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn về việc ghi nhãn hàng hóa.

TĐC có nhận được công văn số 114/2018/CV-VASEP về việc giải quyết vướng mắc về yêu cầu có bao bì và ghi nhãn đối với nguyên liệu thủy sản NK dạng hàng xá hoặc block trần. Sau nghiên cứu, TĐC nhận thấy đây là hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ NN&PTNT. Do đó, TĐC có ý kiến gửi Bộ NN&PTNT như sau:

1.   Quy định về trường hợp được miễn ghi nhãn hàng hóa: những hàng hóa thuộc trường hợp được miễn ghi nhãn hàng hóa quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa phải có đủ ba điều kiện sau: Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến; Hàng hóa không có bao bì; Hàng hóa bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Căn cứ quy định này thì hàng hóa là động vật thủy sản (cá thu, cá ngừ nguyên con đông lạnh,…) được đóng xá trong container lạnh hoặc trên khoang tàu cá nhập trực tiếp về Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất không thuộc trường hợp được miễn ghi nhãn tại điểm đ khoản 2 Điều 1. Những hàng hóa này vẫn bắt buộc phải có nhãn gốc, chỉ được miễn ghi nhãn phụ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

2.   Tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn cho DN: căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP: “Nhãn hàng hóa là bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàn hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa”, đối với hàng hóa NK để làm nguyên liệu sản xuất được đóng xá hoạc block trần trong container, có thể coi container là bao bì thương phẩm của hàng hóa và thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa (dán, in, đính…) trên container (với điều kiện container phải chứa các hàng hóa cùng loại bên trong), không bắt buộc phải ghi nhãn cho từng xá hàng, block trần bên trong container.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý