Công văn 4821/ATTP-KN về giới hạn phân tích tối thiểu

4821/ATTP-KN
24/09/2018
Bộ Y tế
Phúc đáp văn bản số 57/2018/CV-VASEP ngày 12/9/2018 về giới hạn phân tích tối thiểu (MRPL) của phương pháp phân tích hóa chất, kháng sinh cấm cho hàng thủy sản tiêu thụ nội địa của Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

Do đây là quy định về giới hạn phân tích tối thiểu (MRPL), không phải quy định về giới hạn tối đa tồn dư thuốc thú y trong thực phẩm. Do vậy, theo quy định của Luật An toàn thực phẩm (Điều 46,47) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ đánh giá, chỉ định các phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với các cơ sở kiểm nghiệm với các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Hiệp hội xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý