Công văn 2610/TCMT-QLCT: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra

2610/TCMT-QLCT
22/08/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 22/8/2018, Tổng cục Môi trường đã có công văn số 2610/TCMT-QLCT về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi cá tra.

Bộ TN&MT cho biết Bộ đã có Công văn số 3381/BTNMT-TCMT ngày 27/6/2018 gửi VP Chính phủ về việc kiến nghị của VASEP trong công văn số 92/2018/CV-VASEP. Theo đó, VASEP sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT nghiên cứu, đề xuất nội dung dự thảo quy chuẩn đối với nước thải từ áo nuôi cá tra, gửi Bộ TN&MT để xem xét, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; khi chưa có quy chuẩn riêng, nước thải của ao nuôi cá tra thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường căn cứ đặc điểm, tính chất của nước thải và mục đich sử dụng của nguồn tiếp nhận từng trường hợp cụ thể để lựa chọn các thông số ô nhiễm đặc trưng và giá trị cơ bản quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT để yêu cầu cơ sở thực hiện.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả cá) đông lạnh
34/CV-VASEP 24/03/2021 Công văn Công văn 34/CV-VASEP: đề xuất sửa, thay đổi một số vị trí công việc trong nhà máy chế biến thuỷ sản thuộc danh mục NNĐHNH thay vì toàn bộ công việc “chế biến thuỷ, hải sản” trong chuỗi SX tại nhà máy là NNĐHNH
33/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 33/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản
32/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 32/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
31/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Bộ NNPTNT đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính - xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
30/CV-VASEP 23/03/2021 Công văn Công văn 30/CV-VASEP: cảm ơn Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có ý kiến hỗ trợ với Bộ Tài chính v/v xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
29/CV-VASEP 19/03/2021 Công văn Công văn 29/CV-VASEP: Kiến nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu Phospho, Nito, Amoni trong QCVN nước thải chế biến thuỷ sản sau xử lý

TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.